Παρακολούθηση
Belen Riveiro
Belen Riveiro
Associate Professor of Structural Engineering (University of Vigo)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uvigo.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Terrestrial laser scanning intensity data applied to damage detection for historical buildings
J Armesto-González, B Riveiro-Rodríguez, D González-Aguilera, ...
Journal of Archaeological Science 37 (12), 3037-3047, 2010
2282010
Metrological evaluation of microsoft kinect and asus xtion sensors
H Gonzalez-Jorge, B Riveiro, E Vázquez-Fernández, J Martínez-Sánchez, ...
Measurement 46 (6), 1800-1806, 2013
2082013
Terrestrial laser scanning and limit analysis of masonry arch bridges
B Riveiro, P Morer, P Arias, I De Arteaga
Construction and building materials 25 (4), 1726-1735, 2011
1932011
Automated processing of large point clouds for structural health monitoring of masonry arch bridges
B Riveiro, MJ DeJong, B Conde
Automation in Construction 72, 258-268, 2016
1662016
Structural assessment of masonry arch bridges by combination of non-destructive testing techniques and three-dimensional numerical modelling: Application to Vilanova bridge
B Conde, LF Ramos, DV Oliveira, B Riveiro, M Solla
Engineering Structures 148, 621-638, 2017
1572017
The combination of geomatic approaches and operational modal analysis to improve calibration of finite element models: A case of study in Saint Torcato Church (Guimarães, Portugal)
LJ Sánchez-Aparicio, B Riveiro, D Gonzalez-Aguilera, LF Ramos
Construction and Building Materials 70, 118-129, 2014
1122014
Review of laser scanning technologies and their applications for road and railway infrastructure monitoring
M Soilán, A Sánchez-Rodríguez, P del Río-Barral, C Perez-Collazo, ...
Infrastructures 4 (4), 58, 2019
1102019
Photogrammetric 3D modelling and mechanical analysis of masonry arches: An approach based on a discontinuous model of voussoirs
B Riveiro, JC Caamaño, P Arias, E Sanz
Automation in Construction 20 (4), 380-388, 2011
1092011
Traffic sign detection in MLS acquired point clouds for geometric and image-based semantic inventory
M Soilán, B Riveiro, J Martinez-Sanchez, P Arias
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 114, 92-101, 2016
1082016
Validation of terrestrial laser scanning and photogrammetry techniques for the measurement of vertical underclearance and beam geometry in structural inspection of bridges
B Riveiro, H González-Jorge, M Varela, DV Jáuregui
Measurement 46 (1), 784-794, 2013
1062013
Automatic detection of zebra crossings from mobile LiDAR data
B Riveiro, H González-Jorge, J Martínez-Sánchez, L Díaz-Vilariño, ...
Optics & Laser Technology 70, 63-70, 2015
1042015
Segmentation and classification of road markings using MLS data
M Soilán, B Riveiro, J Martínez-Sánchez, P Arias
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 123, 94-103, 2017
1012017
Automatic segmentation and shape-based classification of retro-reflective traffic signs from mobile LiDAR data
B Riveiro, L Díaz-Vilariño, B Conde-Carnero, M Soilán, P Arias
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2015
892015
Modelling and strength evaluation of masonry bridges using terrestrial photogrammetry and finite elements
ME Stavroulaki, B Riveiro, GA Drosopoulos, M Solla, P Koutsianitis, ...
Advances in Engineering Software 101, 136-148, 2016
822016
Accuracy verification of the Lynx Mobile Mapper system
I Puente, H González-Jorge, B Riveiro, P Arias
Optics & Laser Technology 45, 578-586, 2013
822013
Automatic morphologic analysis of quasi‐periodic masonry walls from LiDAR
B Riveiro, PB Lourenço, DV Oliveira, H González‐Jorge, P Arias
Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering 31 (4), 305-319, 2016
762016
Automatic inventory of road cross‐sections from mobile laser scanning system
A Holgado‐Barco, B Riveiro, D González‐Aguilera, P Arias
Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering 32 (1), 3-17, 2017
742017
Non-destructive methodologies in the assessment of the masonry arch bridge of Traba, Spain
M Solla, H Lorenzo, B Riveiro, FI Rial
Engineering Failure Analysis 18 (3), 828-835, 2011
702011
Multidisciplinary approach to the assessment of historic structures based on the case of a masonry bridge in Galicia (Spain)
I Lubowiecka, P Arias, B Riveiro, M Solla
Computers & structures 89 (17-18), 1615-1627, 2011
692011
Standard artifact for the geometric verification of terrestrial laser scanning systems
H González-Jorge, B Riveiro, J Armesto, P Arias
Optics & laser technology 43 (7), 1249-1256, 2011
622011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20