Παρακολούθηση
Dr. Rebecca E. Dalli Gonzi
Dr. Rebecca E. Dalli Gonzi
Senior Lecturer, University of Malta
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα um.edu.mt - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The impact of COVID-19 on Malta and it’s economy and sustainable strategies
S Grima, R Dalli Gonzi, E Thalassinos
Governance Research and Development Centre, Croatia & University of Malta …, 2020
1492020
A country pandemic risk exposure measurement model
S Grima, M Kizilkaya, R Rupeika-Apoga, I Romānova, R Dalli Gonzi, ...
Risk Management and Healthcare Policy, 2067-2077, 2020
462020
The relationship between risk perception and risk definition and risk-addressing behaviour during the early COVID-19 stages
S Grima, B Hamarat, E Özen, A Girlando, R Dalli-Gonzi
Journal of Risk and Financial Management 14 (6), 272, 2021
442021
Building sustainably: A pilot study on the project manager’s contribution in delivering sustainable construction projects—A maltese and international perspective
R Borg, R Dalli Gonzi, SP Borg
Sustainability 12 (23), 10162, 2020
272020
A proactive approach to identify the exposure risk to COVID-19: validation of the pandemic risk exposure measurement (PREM) model using real-world data
S Grima, R Rupeika-Apoga, M Kizilkaya, I Romānova, R Dalli Gonzi, ...
Risk Management and Healthcare Policy, 4775-4787, 2021
172021
Change and Continuity Management in the Public Sector: The DALI Model for Effective Decision-Making
RD Gonzi
Emerald Publishing Limited, 2019
132019
The Dali model in risk-management practice: The case of financial services firms
R Dalli Gonzi, S Grima, M Kizilkaya, J Spiteri
Journal of Risk and Financial Management 12 (4), 169, 2019
102019
Insurance and risk management for disruptions in social, economic and environmental systems: decision and control allocations within new domains of risk
S Grima, E Özen, RED Gonzi
Emerald Publishing Limited, 2022
62022
Public sector leadership in assessing and addressing risk
PC Young, S Grima, R Dalli Gonzi
Emerald Publishing Limited, 2022
52022
Public sector responses to radical change: An analysis of theoretical models
RD Gonzi
Change and continuity management in the public sector: The DALI model for …, 2019
32019
Effects of Noise Pollution on Residents Living in Birzebbuga and the Introduction of Effective Mitigation Measures
J Falzon, RED Gonzi, M Camilleri, S Grima
Planning 17 (7), 2309-2318, 2022
22022
Barriers to high-performance building (HPB) incentivisation in Malta
R Dalli Gonzi, J Falzon, W Portelli, S Grima
Public Science Framework, 2023
12023
Multi-dimensional Modelling for Mapping Project Trade-offs in Construction: A Maltese Perspective
G Dimech, RD Gonzi, A Wild
Managing Risk and Decision Making in Times of Economic Distress, Part A 108 …, 2022
12022
The building condition assessment: a national benchmarking exercise to guarantee building performance for construction: a Maltese case study
K Sapiano, R Dalli Gonzi, SP Borg, F Borg
University of Zagreb. Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2022
12022
The role of appreciative inquiry to supporting students’ healthy transition into the post-graduate world: a case study at the University of Malta
R Dalli Gonzi, J Camilleri
Sustainability 13 (10), 5365, 2021
12021
The Role of Appreciative Inquiry to Supporting Students’ Healthy Transition into the Post-Graduate World: A Case Study at the University of Malta
RD Gonzi, J Camilleri
Sustainability 13 (10), 5365, 2021
12021
Introduction: Setting a Standard for Service
RD Gonzi
Change and Continuity Management in the Public Sector: The DALI Model for …, 2019
12019
A study of alternative and FinTech payment solutions for airlines
I Romanova, S Grima, JV Spiteri, R Dalli Gonzi
ISMASYSTEMS Scientific Research, 2019
12019
Marsa 2050
R Dalli Gonzi
University of Malta, 2015
12015
Energy performance of buildings for incentivisation in energy-efficient structures: an analysis of secondary data in Malta
J Falzon, RD Gonzi, S Grima, E Vella
Processes 12 (5), 874, 2024
2024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20