Παρακολούθηση
Zien Sheikh Ali
Zien Sheikh Ali
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qu.edu.qa
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overview of CheckThat! 2020: Automatic identification and verification of claims in social media
A Barrón-Cedeño, T Elsayed, P Nakov, G Da San Martino, M Hasanain, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2020
892020
Overview of the CLEF–2021 CheckThat! Lab on Detecting Check-Worthy Claims, Previously Fact-Checked Claims, and Fake News
P Nakov, G Da San Martino, T Elsayed, A Barrón-Cedeño, R Míguez, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2021
552021
Overview of the CLEF-2021 CheckThat! lab task 1 on check-worthiness estimation in tweets and political debates
S Shaar, M Hasanain, B Hamdan, ZS Ali, F Haouari, A Nikolov, M Kutlu, ...
CLEF (Working Notes), 2021
392021
AraFacts: The First Large Arabic Dataset of Naturally Occurring Claims
Z Sheikh Ali, W Mansour, T Elsayed, A Al‐Ali
The Sixth Arabic Natural Language Processing Workshop, 231-236, 2021
142021
Overview of CheckThat! 2020 Arabic: Automatic identification and verification of claims in social media
M Hasanain, F Haouari, R Suwaileh, ZS Ali, B Hamdan, T Elsayed, ...
CLEF, 2020
142020
bigIR at CLEF 2019: Automatic Verification of Arabic Claims over the Web.
F Haouari, Z Sheikh Ali, T Elsayed
CLEF (Working Notes), 2019
92019
Smart Health Monitoring for Seizure Detection using Mobile Edge Computing
Z Sheikh Ali, N Subramanian, A Erbad
2020 International Wireless Communications and Mobile Computing (IWCMC …, 2020
42020
Detecting Users Prone to Spread Fake News on Arabic Twitter
Z Sheikh Ali, A Al-Ali, T Elsayed
The 5th Workshop on Open-Source Arabic Corpora and Processing Tools (OSACT5), 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8