Παρακολούθηση
Xiaozhe Shen
Xiaozhe Shen
SLAC National Accelerator Laboratory
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα slac.stanford.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mega-electron-volt ultrafast electron diffraction at SLAC National Accelerator Laboratory
SP Weathersby, G Brown, M Centurion, TF Chase, R Coffee, J Corbett, ...
Review of Scientific Instruments 86 (7), 2015
4192015
An ultrafast symmetry switch in a Weyl semimetal
EJ Sie, CM Nyby, CD Pemmaraju, SJ Park, X Shen, J Yang, MC Hoffmann, ...
Nature 565 (7737), 61-66, 2019
3542019
Imaging CF3I conical intersection and photodissociation dynamics with ultrafast electron diffraction
J Yang, X Zhu, TJA Wolf, Z Li, JPF Nunes, R Coffee, JP Cryan, M Gühr, ...
Science 361 (6397), 64-67, 2018
1932018
Light-induced picosecond rotational disordering of the inorganic sublattice in hybrid perovskites
X Wu, LZ Tan, X Shen, T Hu, K Miyata, MT Trinh, R Li, R Coffee, S Liu, ...
Science advances 3 (7), e1602388, 2017
1832017
Light-induced charge density wave in LaTe 3
A Kogar, A Zong, PE Dolgirev, X Shen, J Straquadine, YQ Bie, X Wang, ...
Nature Physics 16 (2), 159-163, 2020
1822020
The photochemical ring-opening of 1, 3-cyclohexadiene imaged by ultrafast electron diffraction
TJA Wolf, DM Sanchez, J Yang, RM Parrish, JPF Nunes, M Centurion, ...
Nature chemistry 11 (6), 504-509, 2019
1762019
Heterogeneous to homogeneous melting transition visualized with ultrafast electron diffraction
MZ Mo, Z Chen, RK Li, M Dunning, BBL Witte, JK Baldwin, LB Fletcher, ...
Science 360 (6396), 1451-1455, 2018
1662018
Diffractive imaging of coherent nuclear motion in isolated molecules
J Yang, M Guehr, X Shen, R Li, T Vecchione, R Coffee, J Corbett, A Fry, ...
Physical review letters 117 (15), 153002, 2016
1602016
Diffractive imaging of a rotational wavepacket in nitrogen molecules with femtosecond megaelectronvolt electron pulses
J Yang, M Guehr, T Vecchione, MS Robinson, R Li, N Hartmann, X Shen, ...
Nature communications 7 (1), 11232, 2016
1142016
Dynamic Structural Response and Deformations of Monolayer MoS2 Visualized by Femtosecond Electron Diffraction
EM Mannebach, R Li, KA Duerloo, C Nyby, P Zalden, T Vecchione, ...
Nano letters 15 (10), 6889-6895, 2015
1132015
Simultaneous observation of nuclear and electronic dynamics by ultrafast electron diffraction
J Yang, X Zhu, JP F. Nunes, JK Yu, RM Parrish, TJA Wolf, M Centurion, ...
Science 368 (6493), 885-889, 2020
992020
Femtosecond Compression Dynamics and Timing Jitter Suppression in a THz-driven Electron Bunch Compressor
EC Snively, MAK Othman, M Kozina, BK Ofori-Okai, SP Weathersby, ...
Physical Review Letters 124 (5), 054801, 2020
882020
Ultrafast manipulation of mirror domain walls in a charge density wave
A Zong, X Shen, A Kogar, L Ye, C Marks, D Chowdhury, T Rohwer, ...
Science advances 4 (10), eaau5501, 2018
842018
Ultrafast electron diffraction from non-equilibrium phonons in femtosecond laser heated Au films
T Chase, M Trigo, AH Reid, R Li, T Vecchione, X Shen, S Weathersby, ...
Applied Physics Letters 108 (4), 2016
842016
Terahertz-based subfemtosecond metrology of relativistic electron beams
RK Li, MC Hoffmann, EA Nanni, SH Glenzer, ME Kozina, AM Lindenberg, ...
Physical Review Accelerators and Beams 22 (1), 012803, 2019
802019
Nonequilibrium electron and lattice dynamics of strongly correlated Bi2Sr2CaCu2O8+ δ single crystals
T Konstantinova, JD Rameau, AH Reid, O Abdurazakov, L Wu, R Li, ...
Science advances 4 (4), eaap7427, 2018
742018
Direct observation of ultrafast hydrogen bond strengthening in liquid water
J Yang, R Dettori, JPF Nunes, NH List, E Biasin, M Centurion, Z Chen, ...
Nature 596 (7873), 531-535, 2021
652021
Femtosecond mega-electron-volt electron microdiffraction
X Shen, RK Li, U Lundström, TJ Lane, AH Reid, SP Weathersby, XJ Wang
Ultramicroscopy 184, 172-176, 2018
612018
Universal phase dynamics in VO2 switches revealed by ultrafast operando diffraction
A Sood, X Shen, Y Shi, S Kumar, SJ Park, M Zajac, Y Sun, LQ Chen, ...
Science 373 (6552), 352-355, 2021
592021
Dynamical slowing-down in an ultrafast photoinduced phase transition
A Zong, PE Dolgirev, A Kogar, E Ergeçen, MB Yilmaz, YQ Bie, T Rohwer, ...
Physical review letters 123 (9), 097601, 2019
582019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20