Παρακολούθηση
Panagiotis Stamatopoulos
Panagiotis Stamatopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Learning to filter spam e-mail: A comparison of a naive bayesian and a memory-based approach
I Androutsopoulos, G Paliouras, V Karkaletsis, G Sakkis, CD Spyropoulos, ...
arXiv preprint cs/0009009, 2000
6172000
A memory-based approach to anti-spam filtering for mailing lists
G Sakkis, I Androutsopoulos, G Paliouras, V Karkaletsis, CD Spyropoulos, ...
Information retrieval 6 (1), 49-73, 2003
3092003
Summarization from medical documents: a survey
S Afantenos, V Karkaletsis, P Stamatopoulos
Artificial intelligence in medicine 33 (2), 157-177, 2005
2542005
Stacking classifiers for anti-spam filtering of e-mail
G Sakkis, I Androutsopoulos, G Paliouras, V Karkaletsis, CD Spyropoulos, ...
arXiv preprint cs/0106040, 2001
2512001
Summarization system evaluation revisited: N-gram graphs
G Giannakopoulos, V Karkaletsis, G Vouros, P Stamatopoulos
ACM Transactions on Speech and Language Processing (TSLP) 5 (3), 1-39, 2008
1992008
Rule-based named entity recognition for Greek financial texts
D Farmakiotou, V Karkaletsis, J Koutsias, G Sigletos, CD Spyropoulos, ...
Proceedings of the Workshop on Computational lexicography and Multimedia …, 2000
1142000
Filtron: A learning-based anti-spam filter
E Michelakis, I Androutsopoulos, G Paliouras, G Sakkis, P Stamatopoulos
proceedings of the 1st conference on email and anti-spam. Mountain, 2004
902004
Crew assignment via constraint programming: integrating column generation and heuristic tree search
M Sellmann, K Zervoudakis, P Stamatopoulos, T Fahle
Annals of Operations Research 115 (1), 207-225, 2002
692002
Crew pairing optimization with genetic algorithms
H Kornilakis, P Stamatopoulos
Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 109-120, 2002
542002
A generic object-oriented constraint-based model for university course timetabling
K Zervoudakis, P Stamatopoulos
International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling …, 2000
462000
UTSE: Construction of optimum timetables for university courses---A CLP based approach
H Frangouli, V Harmandas, P Stamatopoulos
In Proceedings of the Third International Conference on the Practical …, 1995
331995
Nearly optimum timetable construction through CLP and intelligent search
P Stamatopoulos, E Viglas, S Karaboyas
International Journal on Artificial Intelligence Tools 7 (04), 415-442, 1998
231998
Combinatorial optimization through statistical instance-based learning
O Telelis, P Stamatopoulos
Proceedings 13th IEEE International Conference on Tools with Artificial …, 2001
222001
Using synchronic and diachronic relations for summarizing multiple documents describing evolving events
SD Afantenos, V Karkaletsis, P Stamatopoulos, C Halatsis
Journal of Intelligent Information Systems 30 (3), 183-226, 2008
182008
Developing rule-based applications for the Web: Methodologies and Tools
V Papataxiarhis, V Tsetsos, I Karali, P Stamatopoulos, S Hadjiefthymiades
Web Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 456-477, 2010
172010
Integrating direct CP search and CP-based column generation for the airline crew assignment problem
M Sellmann, K Zervoudakis, P Stamatopoulos, T Fahle
Proceedings of the CP-AI-OR’00, 163-170, 2000
152000
Heuristic backbone sampling for maximum satisfiability
O Telelis, P Stamatopoulos
Proceedings of the 2nd Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 129-139, 2002
142002
Crew pairing optimization based on CLP
C Pavlopoulou, A Gionis, P Stamatopoulos, C Halatsis
Proc. 2nd International Conference on the Practical Application of …, 1996
131996
Crew scheduling based on constraint programming: the PARACHUTE experience
C Halatsis, P Stamatopoulos, I Karali, T Bitsikas, G Fessakis, A Schizas, ...
Proceedings of the 3rd Hellenic-European Conference on Mathematics and …, 1996
111996
MATOURA: Multi-agent tourist advisor
C Halatsis, P Stamatopoulos, I Karali, C Mourlas, D Gouscos, D Margaritis, ...
Information and Communications Technologies in Tourism, 140-147, 1994
111994
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20