Παρακολούθηση
Arun Somani
Arun Somani
Professor of electrical and Computer Engineering, Iowa State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iastate.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
All-optical networks with sparse wavelength conversion
S Subramaniam, M Azizoglu, AK Somani
IEEE/ACM transactions on networking 4 (4), 544-557, 1996
6361996
Distributed fault detection of wireless sensor networks
J Chen, S Kher, A Somani
Proceedings of the 2006 workshop on Dependability issues in wireless ad hoc …, 2006
5702006
Dynamic wavelength routing using congestion and neighborhood information
L Li, AK Somani
IEEE/ACM Transactions on networking 7 (5), 779-786, 1999
3701999
Efficient algorithms for routing dependable connections in WDM optical networks
G Mohan, CSR Murthy, AK Somani
IEEE/ACM transactions on Networking 9 (5), 553-566, 2001
2792001
On optimal converter placement in wavelength-routed networks
S Subramaniam, M Azizoglu, AK Somani
IEEE/ACM Transactions on networking 7 (5), 754-766, 1999
1931999
Survivability and traffic grooming in WDM optical networks
A Somani
Cambridge University Press, 2006
1662006
A generalized theory for system level diagnosis
AK Somani, VK Agarwal, D Avis
IEEE Transactions on Computers 36 (05), 538-546, 1987
1591987
Understanding fault tolerance and reliability
AK Somani, NH Vaidya
Computer 30 (04), 45-50, 1997
1541997
Computationally-efficient phased-mission reliability analysis for systems with variable configurations
AK Somani, JA Ritcey, SHL Au
IEEE Transactions on Reliability 41 (4), 504-511, 1992
1541992
A practical approach to operating survivable WDM networks
M Sridharan, MV Salapaka, AK Somani
IEEE journal on selected areas in communications 20 (1), 34-46, 2002
1502002
Area efficient architectures for information integrity in cache memories
S Kim, AK Somani
Proceedings of the 26th International Symposium on Computer Architecture …, 1999
1471999
Soft error sensitivity characterization for microprocessor dependability enhancement strategy
S Kim, AK Somani
Proceedings International Conference on Dependable Systems and Networks, 416-425, 2002
1442002
Routing dependable connections with specified failure restoration guarantees in WDM networks
G Mohan, AK Somani
Proceedings IEEE INFOCOM 2000. Conference on Computer Communications …, 2000
1372000
Monocular vision SLAM for indoor aerial vehicles
K Celik, SJ Chung, M Clausman, AK Somani
2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2009
1362009
A generalized framework for analyzing time-space switched optical networks
R Srinivasan, AK Somani
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 20 (1), 202-215, 2002
1352002
An efficient sorting algorithm for the star graph interconnection network
A Menn
Proc. International Conference on Parallel Processing, 1-8, 1990
1281990
On diagnosability of large fault sets in regular topology-based computer systems
AK Somani, O Peleg
IEEE Transactions on Computers 45 (8), 892-903, 1996
1231996
Connectivity and sparse wavelength conversion in wavelength-routing networks
S Subramaniam, M Azizoglu, AK Somani
Proceedings of IEEE INFOCOM'96. Conference on Computer Communications 1, 148-155, 1996
1181996
Game theory as a tool to strategize as well as predict nodes' behavior in peer-to-peer networks
R Gupta, AK Somani
11th International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS'05 …, 2005
1142005
On the optimal placement of wavelength converters in wavelength-routed networks
M Azizoğlu
1141998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20