Παρακολούθηση
Florica Rizea
Florica Rizea
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upb.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A facile synthesis route of hybrid polyurea-polyurethane-mwcnts nanocomposite coatings for ballistic protection and experimental testing in dynamic regime
G Toader, A Diacon, E Rusen, F Rizea, M Teodorescu, PO Stanescu, ...
Polymers 13 (10), 1618, 2021
132021
Post-consumer PET Bottles Recycling II. PET depolymerization using microwaves
E Rusen, A Mocanu, F Rizea, A Diacon, I Calinescu, L Mititeanu, ...
Materiale Plastice 50 (3), 201-207, 2013
132013
Bisphenol A adsorption on silica particles modified with beta-cyclodextrins
S Bucur, A Diacon, I Mangalagiu, A Mocanu, F Rizea, A Dinescu, ...
Nanomaterials 12 (1), 39, 2021
72021
Synthesis and retention properties of molecularly imprinted polymers for antibiotics containing a 5-nitrofuran ring
E Rusen, A Diacon, A Mocanu, F Rizea, B Bucur, MP Bucur, GL Radu, ...
RSC advances 7 (80), 50844-50852, 2017
62017
Post-consumer PET Bottles Recycling III. Obtaining of unsaturated polyester resins and mechanical characterization of cross-linked materials with styrene
E Rusen, A Mocanu, F Rizea, PO Stanescu, A Diacon, I Calinescu, ...
Materiale Plastice 51 (2), 185-189, 2014
52014
Poly (ethylene terephtalate) Recycled from Post-Consumer Soft-Drinks Bottles I. Poly (ethylene terephtalate) depolymerization by glycolysis process
E Rusen, A Mocanu, F Rizea, A Diacon, I Calinescu, L Mititeanu, ...
Materiale Plastice 50 (2), 130-133, 2013
52013
Novel chemical architectures based on beta-cyclodextrin derivatives covalently attached on polymer spheres
S Bucur, I Mangalagiu, A Diacon, A Mocanu, F Rizea, R Somoghi, ...
Polymers 13 (14), 2338, 2021
32021
One-pot strategy for obtaining magnetic PMMA particles through ATRP using Fe (CO) 5 as co-initiator
A Diacon, E Rusen, F Rizea, A Ghebaur, D Berger, R Șomoghi, A Matei, ...
European Polymer Journal 152, 110446, 2021
32021
Suspension Photopolymerization of Methyl Methacrylate and ATRP Grafting of Thermo‐Responsive Polymers Using a Perylediimide Derivative Photoinitiator
A Diacon, F Rizea, A Mocanu, A Dinescu, C Stavarache, LI Jinga, ...
Macromolecular Materials and Engineering 309 (2), 2300274, 2024
2024
CLASS H ELECTROINSULATING VARNISHES BASED ON UNSATURATED POLYESTERS
A Ciucu, F Rizea, LM Butac, A Mocanu, E Rusen
UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN SERIES B-CHEMISTRY …, 2010
2010
Post-consumer PET Bottles Recycling
E RUSEN, A MOCANU, F RIZEA, A DIACON, I CALINESCU, ...
2006
Poly (ethylene terephtalate) Recycled from Post-Consumer Soft-Drinks Bottles
E RUSEN, A MOCANU, F RIZEA, A DIACON, I CALINESCU, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12