Παρακολούθηση
Andrew Morris
Andrew Morris
Professor of Human Factors in Transport Safety, Loughborough Design School
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lboro.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SDZ ASM 981: an emerging safe and effective treatment for atopic dermatitis
T Luger, EJM Van Leent, M Graeber, S Hedgecock, M Thurston, A Kandra, ...
British Journal of Dermatology 144 (4), 788-794, 2001
3132001
Anaesthetic depth and complications after major surgery: an international, randomised controlled trial
TG Short, D Campbell, C Frampton, MTV Chan, PS Myles, TB Corcoran, ...
The Lancet 394 (10212), 1907-1914, 2019
1332019
Systemic exposure, tolerability, and efficacy of pimecrolimus cream 1% in atopic dermatitis patients
BR Allen, M Lakhanpaul, A Morris, S Lateo, T Davies, G Scott, M Cardno, ...
Archives of disease in childhood 88 (11), 969-973, 2003
1252003
Identifying the causes of road crashes in Europe
P Thomas, A Morris, R Talbot, H Fagerlind
Annals of advances in automotive medicine 57, 13, 2013
1062013
Design for behaviour change as a driver for sustainable innovation: Challenges and opportunities for implementation in the private and public sectors
K Niedderer, G Ludden, S Clune, D Lockton, JB MacKrill, A Morris, R Cain, ...
International Journal of Design 10 (2), 67-85, 2016
1002016
Thoracic aortic injury in motor vehicle crashes: the effect of impact direction, side of body struck, and seat belt use
M Fitzharris, M Franklyn, R Frampton, K Yang, A Morris, B Fildes
The Journal of trauma 57 (3), 582, 2004
882004
Requirements for the crash protection of older vehicle passengers
A Morris, R Welsh, A Hassan
Annual Proceedings/Association for the Advancement of Automotive Medicine 47 …, 2003
862003
Neck injuries in the UK Co-operative Crash injury study
AP Morris, P Thomas
40th Stapp Car Crash Conference, 1996
791996
Crash characteristics and injury outcomes for older passenger car occupants
R Welsh, A Morris, A Hassan, J Charlton
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 9 (5), 322-334, 2006
772006
Chest and abdominal injuries caused by seat belt loading
JR Hill, GM Mackay, AP Morris
Accident Analysis & Prevention 26 (1), 11-26, 1994
701994
Vertebral column injuries and lap-shoulder belts
DF Huelke, GM Mackay, A Morris
The Journal of trauma 38 (4), 547, 1995
681995
Exploring inattention and distraction in the SafetyNet Accident Causation Database
R Talbot, H Fagerlind, A Morris
Accident Analysis & Prevention 60, 445-455, 2013
652013
An overview of requirements for the crash protection of older drivers.
A Morris, R Welsh, R Frampton, J Charlton, B Fildes
Annual proceedings/Association for the Advancement of Automotive Medicine …, 2002
642002
Analyzing and modeling drivers’ deceleration behavior from normal driving
SP Deligianni, M Quddus, A Morris, A Anvuur, S Reed
Transportation research record 2663 (1), 134-141, 2017
582017
A longitudinal simulator study to explore drivers’ behaviour during highly-automated driving
DR Large, G Burnett, A Morris, A Muthumani, R Matthias
Advances in Human Aspects of Transportation: Proceedings of the AHFE 2017 …, 2018
552018
Towards a large scale European Naturalistic Driving study: final report of PROLOGUE.
I van Schagen, R Welsh, A Backer-Grondahl, M Hoedemaeker, T Lotan, ...
© SWOV Institute for Road Safety Research, 2011
502011
A study of soft tissue neck injuries in the UK
AP Morris, P Thomas
PROCEEDINGS OF THE FIFTEENTH INTERNATIONAL TECHNICAL CONFERENCE ON THE …, 1996
501996
Car crashes and non-head impact cervical spine injuries in infants and children
DF Huelke, GM Mackay, A Morris, M Bradford
SAE Technical Paper, 1992
451992
Method and apparatus for performing spine surgery
L Pimenta, M Serra, A Morris, N Lovell, N Oi, E Shoshtaev
US Patent 9,351,845, 2016
442016
Spine kineamtics: a digital videofluoroscopic technique
AC Breen, R Allen, A Morris
Journal of biomedical engineering 11 (3), 224-228, 1989
441989
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20