Παρακολούθηση
Anneta Matenli
Anneta Matenli
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα alumni.epfl.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Centralized and decentralized electricity markets: Assessment of operational and economic aspects
A Matenli, F Abbaspourtorbati, R Cherkaoui, F Mende, L Luongo
2016 13th International Conference on the European Energy Market (EEM), 1-5, 2016
132016
Evaluation of the capacity credit of RES: The Greek case
CK Simoglou, PN Biskas, EA Bakirtzis, AN Matenli, AI Petridis, ...
2013 IEEE Grenoble Conference, 1-6, 2013
102013
Assessment of Centralized and Decentralized Dispatch Methodologies in Day-Ahead Contingency Analysis
A Matenli
École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2015
22015
Υπολογισμός της ικανότητας συνεισφοράς σε ισχύ των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α Ματενλή, Α Πετρίδης
2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4