Παρακολούθηση
Vasiliki Kouskouna
Vasiliki Kouskouna
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The 2013 European Seismic Hazard Model: key components and results
J Woessner, L Danciu, D Giardini, H Crowley, F Cotton, G Grünthal, ...
Bull Earthquake Eng, DOI 10.1007/s10518-015-9795-1 13, 3553–3596, 2015
4602015
The SHARE European earthquake catalogue (SHEEC) 1000–1899
M Stucchi, A Rovida, AA Capera, Gomez, P Alexandre, T Camelbeeck, ...
Journal of Seismology 17 (2), 523-544, 2013
3412013
The 1986 Kalamata (South Peloponnesus) Earthquake: Detailed Study of a Normal Fault, Evidences for East‐West Extension in the Hellenic Arc
H Lyon-Caen, R Armijo, J Drakopoulos, J Baskoutas, N Delibassis, ...
Journal of Geophysical Research 93, 14967-15000, 1988
2341988
An updated and extended earthquake catalogue for Greece and adjacent areas since 1900
K Makropoulos, G Kaviris, V Kouskouna
Natural Hazards and Earth System Sciences, https://doi.org/10.5194/nhess-12 …, 2012
1562012
Seismic hazard assessment for Adria
D Slejko, R Camassi, I Cecic, D Herak, M Herak, S Kociu, V Kouskouna, ...
641999
Subcrustal microearthquake seismicity and fault plane solutions beneath the Hellenic arc
D Hatzfeld, M Besnard, K Makropoulos, N Voulgaris, V Kouskouna, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 98 (B6), 9861-9870, 1993
421993
Do seismologists agree upon epicentre determination from macroseismic data? A survey of ESC Working group “Macroseismology
I Cecic, RMW Musson, M Stucchi, MS Barbano, R Camassi, R Glavcheva, ...
Annali di Geofisica 39 (5), 1013-1027, 1996
361996
First Results on the Mw=6.9 Samos Earthquake of 30 October 2020
P Papadimitriou, V Kapetanidis, A Karakonstantis, I Spingos, I Kassaras, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece, doi:https://doi.org/10.12681 …, 2020
272020
Seismic hazard assessment in Polyphyto Dam area (NW Greece) and its relation with the" unexpected" earthquake of 13 May 1995 (M s= 6.5, NW Greece)
K Pavlou, G Kaviris, K Chousianitis, G Drakatos, V Kouskouna, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences, https://doi.org/10.5194/nhess-13 …, 2013
262013
The new seismotectonic atlas of Greece (v1. 0) and its implementation
I Kassaras, V Kapetanidis, A Ganas, A Tzanis, C Kosma, A Karakonstantis, ...
Geosciences 10 (11), 447, 2020
242020
Constraints on the dynamics and spatio-temporal evolution of the 2011 Oichalia seismic swarm (SW Peloponnesus, Greece)
I Kassaras, V Kapetanidis, A Karakonstantis, V Kouskouna, A Ganas, ...
Tectonophysics, https://doi.org/10.1016/j.tecto.2013.12.012 614, 100-127, 2014
242014
Contribution of historical information to a realistic seismicity and hazard assessment of an area. The Ionian Islands earthquakes of 1767 and 1769: seismological aspects.
K Makropoulos, V Kouskouna
Contribution of historical information to a realistic seismicity and hazard …, 1994
24*1994
Modeling landslide susceptibility in Greece: a weighted linear combination approach using analytic hierarchical process, validated with spatial and statistical analysis
G Sakkas, I Misailidis, N Sakellariou, V Kouskouna, G Kaviris
Natural Hazards 84 (3), 1873-1904, 2016
232016
The University of Athens Hellenic Macroseismic Database (HMDB. UoA): historical earthquakes
V Kouskouna, G Sakkas
Journal of seismology 17 (4), 1253-1280, 2013
232013
Historical earthquake investigations in Greece: a journey through time. Investigating the records of past earthquakes.
V Kouskouna, K Makropoulos
Annals of Geophysics 47 (2/3), 723-731, 2004
232004
The 1894 April 20 and 27 Atalanti earthquakes: 100 years after—lessons learnt
KC Makropoulos, V Kouskouna
Proc. ESC 14th Gen. Ass., Athens, 19-24/9 1, 61-71, 1994
141994
The October 30, 2020, Mw 6.9 Samos (Greece) earthquake
E Lekkas, S Mavroulis, M Gogou, GA Papadopoulos, I Triantafyllou, ...
Newsl. Environ. Disaster Cris. Manag. Strateg 21, 1-156, 2020
132020
Contribution of historical information to a realistic seismicity and hazard assessment of an area. The Ionian Islands earthquakes of 1767 and 1769: historical investigation.
V Kouskouna, KC Makropoulos, K Tsiknakis
Materials of the CEC project Review of historical Seismicity in Europe 1 …, 1993
111993
Development of seismic damage scenarios in Lefkada old town (W. Greece): part I—vulnerability assessment of local constructions with the use of EMS-98
I Kassaras, D Kalantoni, A Pomonis, V Kouskouna, F Karababa, ...
Bulletin of Earthquake Engineering, https://doi.org/10.1007/s10518-014-9643 …, 2015
102015
The Gonnoi (NE Thessaly-Greece) earthquake (June 2003, Ms= 5.5) and the neotectonic regime of Lower Olympus
S Pavlides, V Kouskouna, A Ganas, R Caputo, V Karastathis, E Sokos
Proc. 5th Intern. Symp. on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki …, 2004
102004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20