Παρακολούθηση
Sherri L Johnson
Sherri L Johnson
US Forest Service, Pacific Northwest Research Station
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usda.gov
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stream denitrification across biomes and its response to anthropogenic nitrate loading
PJ Mulholland, AM Helton, GC Poole, RO Hall, SK Hamilton, BJ Peterson, ...
Nature 452 (7184), 202-205, 2008
13242008
Nitrous oxide emission from denitrification in stream and river networks
JJ Beaulieu, JL Tank, SK Hamilton, WM Wollheim, RO Hall Jr, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (1), 214-219, 2011
5962011
Factors influencing stream temperatures in small streams: substrate effects and a shading experiment
SL Johnson
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 61 (6), 913-923, 2004
4772004
Stream temperature responses to forest harvest and debris flows in western Cascades, Oregon
SL Johnson, JA Jones
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 57 (S2), 30-39, 2000
4542000
Inter‐regional comparison of land‐use effects on stream metabolism
MJ Bernot, DJ Sobota, RO Hall Jr, PJ Mulholland, WK Dodds, JR Webster, ...
Freshwater Biology 55 (9), 1874-1890, 2010
3582010
Factors affecting ammonium uptake in streams–an inter‐biome perspective
JR Webster, PJ Mulholland, JL Tank, HM Valett, WK Dodds, BJ Peterson, ...
Freshwater Biology 48 (8), 1329-1352, 2003
3182003
Changes in the character of stream water dissolved organic carbon during flushing in three small watersheds, Oregon
E Hood, MN Gooseff, SL Johnson
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 111 (G1), 2006
2892006
Flood disturbance in a forested mountain landscape: interactions of land use and floods
FJ Swanson, SL Johnson, SV Gregory, SA Acker
BioScience 48 (9), 681-689, 1998
2691998
Freshwater shrimp effects on detrital processing and nutrients in a tropical headwater stream
TA Crowl, WH McDowell, AP Covich, SL Johnson
Ecology 82 (3), 775-783, 2001
2622001
Can uptake length in streams be determined by nutrient addition experiments? Results from an interbiome comparison study
PJ Mulholland, JL Tank, JR Webster, WB Bowden, WK Dodds, ...
Journal of the North American Benthological Society 21 (4), 544-560, 2002
2412002
Spatial models reveal the microclimatic buffering capacity of old-growth forests
SJK Frey, AS Hadley, SL Johnson, M Schulze, JA Jones, MG Betts
Science advances 2 (4), e1501392, 2016
2392016
Nitrate removal in stream ecosystems measured by 15N addition experiments: Denitrification
PJ Mulholland, RO Hall Jr, DJ Sobota, WK Dodds, SEG Findlay, ...
Limnology and Oceanography 54 (3), 666-680, 2009
2392009
Research in thermal biology: burning questions for coldwater stream fishes
DA McCullough, JM Bartholow, HI Jager, RL Beschta, EF Cheslak, ...
Reviews in Fisheries Science 17 (1), 90-115, 2009
2302009
A cross-system comparison of bacterial and fungal biomass in detritus pools of headwater streams
S Findlay, J Tank, S Dye, HM Valett, PJ Mulholland, WH McDowell, ...
Microbial Ecology, 55-66, 2002
2282002
Nitrate removal in stream ecosystems measured by 15N addition experiments: total uptake
RO Hall Jr, JL Tank, DJ Sobota, PJ Mulholland, JM O'Brien, WK Dodds, ...
Limnology and Oceanography 54 (3), 653-665, 2009
2122009
Stream temperature: scaling of observations and issues for modelling
SL Johnson
Hydrological Processes 17 (2), 497-499, 2003
1622003
Can air temperature be used to project influences of climate change on stream temperature?
I Arismendi, M Safeeq, JB Dunham, SL Johnson
Environmental Research Letters 9 (8), 084015, 2014
1452014
The paradox of cooling streams in a warming world: Regional climate trends do not parallel variable local trends in stream temperature in the Pacific continental United States
I Arismendi, SL Johnson, JB Dunham, R Haggerty, D Hockman‐Wert
Geophysical Research Letters 39 (10), 2012
1372012
Riparian forest disturbances by a mountain flood—the influence of floated wood
SL Johnson, FJ Swanson, GE Grant, SM Wondzell
Hydrological processes 14 (16‐17), 3031-3050, 2000
1352000
Surprises and insights from long-term aquatic data sets and experiments
WK Dodds, CT Robinson, EE Gaiser, GJA Hansen, H Powell, JM Smith, ...
BioScience 62 (8), 709-721, 2012
1162012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20