Παρακολούθηση
Thierry Rakotoarivelo
Thierry Rakotoarivelo
Senior Research Scientist, Data61, CSIRO
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα data61.csiro.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
OMF: a control and management framework for networking testbeds
T Rakotoarivelo, M Ott, G Jourjon, I Seskar
ACM SIGOPS Operating Systems Review 43 (4), 54-59, 2010
2582010
The impact of adverse weather conditions on autonomous vehicles: How rain, snow, fog, and hail affect the performance of a self-driving car
S Zang, M Ding, D Smith, P Tyler, T Rakotoarivelo, MA Kaafar
IEEE vehicular technology magazine 14 (2), 103-111, 2019
1262019
A spectral-based clustering for structural health monitoring of the Sydney Harbour Bridge
MM Alamdari, T Rakotoarivelo, NLD Khoa
Mechanical Systems and Signal Processing 87, 384-400, 2017
832017
Integrated personal mobility architecture: a complete personal mobility solution
B Thai, R Wan, A Seneviratne, T Rakotoarivelo
Mobile Networks and Applications 8 (1), 27-36, 2003
712003
A Walk Through the GENI Experiment Cycle
T Rakotoarivelo, G Jourjon, O Mehani, M Ott, M Zink
The GENI Book, 407-431, 2016
46*2016
Federation of internet experimentation facilities: architecture and implementation
T Wauters, B Vermeulen, W Vandenberghe, P Demeester, S Taylor, ...
European Conference on Networks and Communications (EuCNC 2014), 2014
422014
Measurement architectures for network experiments with disconnected mobile nodes
J White, G Jourjon, T Rakatoarivelo, M Ott
International Conference on Testbeds and Research Infrastructures, 315-330, 2010
372010
Efficient and Scalable Runtime Monitoring for Cyber Physical System
X Zheng, C Julien, R Podorozhny, F Cassez, T Rakotoarivelo
IEEE Systems Journal, 2016
362016
An instrumentation framework for the critical task of measurement collection in the future internet
O Mehani, G Jourjon, T Rakotoarivelo, M Ott
Computer Networks 63, 68-83, 2014
352014
Adaptive scheduling window management for a quality of service enabled local area network
T Rakotoarivelo, R Raad, C Ware
US Patent 6,961,311, 2005
352005
A tensor-based structural damage identification and severity assessment
A Anaissi, M Makki Alamdari, T Rakotoarivelo, NLD Khoa
Sensors 18 (1), 111, 2018
342018
Designing and orchestrating reproducible experiments on federated networking testbeds
T Rakotoarivelo, G Jourjon, M Ott
Computer Networks 63, 173-187, 2014
312014
A portal to support rigorous experimental methodology in networking research
G Jourjon, T Rakotoarivelo, M Ott
Proc. of TridentCom 2011, 2011
232011
Mobility emulator for DTN and MANET applications
H Yoon, JW Kim, M Ott, T Rakotoarivelo
Proceedings of the 4th ACM international workshop on Experimental evaluation …, 2009
222009
Smart pothole detection system using vehicle-mounted sensors and machine learning
A Anaissi, NLD Khoa, T Rakotoarivelo, MM Alamdari, Y Wang
Journal of Civil Structural Health Monitoring 9 (1), 91-102, 2019
212019
Design, architecture and implementation of a resource discovery, reservation and provisioning framework for testbeds
D Stavropoulos, A Dadoukis, T Rakotoarivelo, M Ott, T Korakis, ...
2015 13th International Symposium on Modeling and Optimization in Mobile, Ad …, 2015
202015
System and method for adaptive polling in a WLAN
C Ware, T Rakotoarivelo
US Patent 7,085,256, 2006
202006
Advances in structural health monitoring system architecture
P Runcie, S Mustapha, T Rakotoarivelo
Fourth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2014), 2014
172014
From Learning to Researching, Ease the Shift through Testbeds
G Jourjon, T Rakotoarivelo, M Ott
Proc. of TridentCom 46, 496-505, 2010
17*2010
Structural health monitoring using machine learning techniques and domain knowledge based features
NLD Khoa, M Makki Alamdari, T Rakotoarivelo, A Anaissi, Y Wang
Human and machine learning, 409-435, 2018
162018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20