Παρακολούθηση
Marc Spaniol
Marc Spaniol
Université de Caen Normandie
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unicaen.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Robust disambiguation of named entities in text
J Hoffart, MA Yosef, I Bordino, H Fürstenau, M Pinkal, M Spaniol, ...
Proceedings of the 2011 conference on empirical methods in natural language …, 2011
13012011
Aida: An online tool for accurate disambiguation of named entities in text and tables
MA Yosef, J Hoffart, I Bordino, M Spaniol, G Weikum
Proceedings of the VLDB Endowment 4 (12), 1450-1453, 2011
2272011
Hyena: Hierarchical type classification for entity names
MA Yosef, S Bauer, J Hoffart, M Spaniol, G Weikum
Proceedings of COLING 2012: Posters, 1361-1370, 2012
1602012
Timely yago: harvesting, querying, and visualizing temporal knowledge from wikipedia
Y Wang, M Zhu, L Qu, M Spaniol, G Weikum
Proceedings of the 13th international conference on extending database …, 2010
1362010
Web-based learning with non-linear multimedia stories
M Spaniol, R Klamma, N Sharda, M Jarke
Advances in Web Based Learning–ICWL 2006: 5th International Conference …, 2006
782006
Longitudinal analytics on web archive data: It's about time!
G Weikum, N Ntarmos, M Spaniol, P Triantafillou, A Benczúr, S Kirkpatrick, ...
5th biennial Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR), 2011
732011
Longitudinal analytics on web archive data: It's about time!
G Weikum, N Ntarmos, M Spaniol, P Triantafillou, A Benczúr, S Kirkpatrick, ...
5th biennial Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR), 2011
732011
Harvesting facts from textual web sources by constrained label propagation
Y Wang, B Yang, L Qu, M Spaniol, G Weikum
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
642011
Watching the Blogosphere: Knowledge Sharing in the Web 2.0.
R Klamma, Y Cao, M Spaniol
ICWSM, 2007
632007
Data quality in web archiving
M Spaniol, D Denev, A Mazeika, G Weikum, P Senellart
Proceedings of the 3rd Workshop on Information Credibility on the Web, 19-26, 2009
552009
Social Wisdom for Search and Recommendation.
R Schenkel, T Crecelius, M Kacimi, T Neumann, JX Parreira, M Spaniol, ...
IEEE Data Eng. Bull. 31 (2), 40-49, 2008
552008
LAS: a lightweight application server for MPEG-7 services in community engines
M Spaniol, R Klamma, H Janßen, D Renzel
Proceedings of I-KNOW 6, 6-8, 2006
532006
Pattern-based cross media social network analysis for technology enhanced learning in Europe
R Klamma, M Spaniol, Y Cao, M Jarke
Innovative Approaches for Learning and Knowledge Sharing: First European …, 2006
492006
Catch me if you can: Visual analysis of coherence defects in web archiving
M Spaniol, A Mazeika, D Denev, G Weikum
9th International Web Archiving Workshop (IWAW 2009), Corfu, Greece, 27-37, 2009
422009
MECCA: Hypermedia Capturing of Collaborative Scientific Discourses about Movies.
R Klamma, M Spaniol, M Jarke
Informing Science 8, 2005
372005
The SHARC framework for data quality in Web archiving
D Denev, A Mazeika, M Spaniol, G Weikum
The VLDB Journal 20, 183-207, 2011
352011
SHARC: framework for quality-conscious web archiving
D Denev, A Mazeika, M Spaniol, G Weikum
Proceedings of the VLDB Endowment 2 (1), 586-597, 2009
342009
MobSOS-a testbed for mobile multimedia community services
D Renzel, R Klamma, M Spaniol
2008 Ninth International Workshop on Image Analysis for Multimedia …, 2008
332008
Paladin: A pattern based approach to knowledge discovery in digital social networks
R Klamma, M Spaniol, D Denev
Proceedings of I-KNOW 6, 6-8, 2006
332006
Coupling label propagation and constraints for temporal fact extraction
Y Wang, M Dylla, M Spaniol, G Weikum
Proceedings of the 50th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2012
292012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20