Παρακολούθηση
Wenbo Wang
Wenbo Wang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bupt.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on consensus mechanisms and mining strategy management in blockchain networks
W Wang, DT Hoang, P Hu, Z Xiong, D Niyato, P Wang, Y Wen, DI Kim
Ieee Access 7, 22328-22370, 2019
11282019
A survey on mobile edge networks: Convergence of computing, caching and communications
S Wang, X Zhang, Y Zhang, L Wang, J Yang, W Wang
Ieee Access 5, 6757-6779, 2017
10452017
Carrier aggregation for LTE-advanced mobile communication systems
G Yuan, X Zhang, W Wang, Y Yang
IEEE communications Magazine 48 (2), 88-93, 2010
5452010
Radio resource allocation in LTE-advanced cellular networks with M2M communications
K Zheng, F Hu, W Wang, W Xiang, M Dohler
IEEE communications Magazine 50 (7), 184-192, 2012
4372012
Energy-efficient resource assignment and power allocation in heterogeneous cloud radio access networks
M Peng, K Zhang, J Jiang, J Wang, W Wang
IEEE Transactions on Vehicular Technology 64 (11), 5275-5287, 2014
3642014
Interference avoidance mechanisms in the hybrid cellular and device-to-device systems
T Peng, Q Lu, H Wang, S Xu, W Wang
2009 IEEE 20th international symposium on personal, indoor and mobile radio …, 2009
3312009
Cloud/fog computing resource management and pricing for blockchain networks
Z Xiong, S Feng, W Wang, D Niyato, P Wang, Z Han
IEEE Internet of Things Journal 6 (3), 4585-4600, 2018
2932018
Cluster content caching: An energy-efficient approach to improve quality of service in cloud radio access networks
Z Zhao, M Peng, Z Ding, W Wang, HV Poor
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 34 (5), 1207-1221, 2016
2132016
Subcarrier pairing for amplify-and-forward and decode-and-forward OFDM relay links
Y Li, W Wang, J Kong, M Peng
IEEE Communications Letters 13 (4), 209-211, 2009
2002009
Evolutionary game for mining pool selection in blockchain networks
X Liu, W Wang, D Niyato, N Zhao, P Wang
IEEE Wireless Communications Letters 7 (5), 760-763, 2018
1742018
A survey on blockchain: A game theoretical perspective
Z Liu, NC Luong, W Wang, D Niyato, P Wang, YC Liang, DI Kim
IEEE Access 7, 47615-47643, 2019
1722019
Convergence of satellite and terrestrial networks: A comprehensive survey
P Wang, J Zhang, X Zhang, Z Yan, BG Evans, W Wang
IEEE access 8, 5550-5588, 2019
1472019
Hierarchical cooperative relay based heterogeneous networks
M Peng, Y Liu, D Wei, W Wang, HH Chen
IEEE Wireless Communications 18 (3), 48-56, 2011
1432011
Power allocation and subcarrier pairing in OFDM-based relaying networks
Y Li, W Wang, J Kong, W Hong, X Zhang, M Peng
2008 IEEE International Conference on Communications, 2602-2606, 2008
1432008
Mode selection for device-to-device (D2D) communication under LTE-advanced networks
Z Liu, T Peng, S Xiang, W Wang
2012 IEEE International Conference on Communications (ICC), 5563-5567, 2012
1422012
Turning off the lights: Consumers' environmental efforts depend on visible efforts of firms
W Wang, A Krishna, B McFerran
Journal of Marketing Research 54 (3), 478-494, 2017
1412017
Performance analysis of multiuser diversity in MIMO systems with antenna selection
X Zhang, Z Lv, W Wang
IEEE Transactions on Wireless Communications 7 (1), 15-21, 2008
1342008
Technologies and standards fortd-scdma evolutions to imt-advanced
M Peng, W Wang
IEEE Communications Magazine 47 (12), 50-58, 2009
1332009
A survey on applications of game theory in blockchain
Z Liu, NC Luong, W Wang, D Niyato, P Wang, YC Liang, DI Kim
arXiv preprint arXiv:1902.10865, 2019
1292019
IoT-enabled real-time production performance analysis and exception diagnosis model
Y Zhang, W Wang, N Wu, C Qian
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 13 (3), 1318-1332, 2015
1272015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20