Παρακολούθηση
Alkis Gkelios
Alkis Gkelios
University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα matthey.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interpretation of the gas flow field modification induced by guided streamer (‘plasma bullet’) propagation
PK Papadopoulos, P Vafeas, P Svarnas, K Gazeli, PM Hatzikonstantinou, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 47 (42), 425203, 2014
902014
Investigation on streamers propagating into a helium jet in air at atmospheric pressure: Electrical and optical emission analysis
K Gazeli, P Svarnas, P Vafeas, PK Papadopoulos, A Gkelios, F Clément
Journal of Applied Physics 114 (10), 2013
652013
Parametric analysis of the operation of a non-thermal plasma reactor for the remediation of NAPL-polluted soils
CA Aggelopoulos, A Gkelios, MI Klapa, C Kaltsonoudis, P Svarnas, ...
Chemical Engineering Journal 301, 353-361, 2016
552016
Atmospheric-pressure plasma microjet of argon–nitrogen mixtures directed by dielectric flexible tubes
F Clement, P Svarnas, L Marlin, A Gkelios, B Held
IEEE Transactions on Plasma Science 39 (11), 2364-2365, 2011
232011
Mobility of zero valent iron nanoparticles and liposomes in porous media
K Terzi, A Sikinioti-Lock, A Gkelios, D Tzavara, A Skouras, ...
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 506, 711-722, 2016
172016
Influence of atmospheric pressure guided streamers (plasma bullets) on the working gas pattern in air
P Svarnas, PK Papadopoulos, P Vafeas, A Gkelios, F Clément, A Mavon
IEEE Transactions on Plasma Science 42 (10), 2430-2431, 2014
112014
On the reliable probing of discrete ‘plasma bullet’propagation
P Svarnas, K Gazeli, A Gkelios, E Amanatides, D Mataras
Measurement Science and Technology 29 (4), 045016, 2018
102018
Guided propagation of excited species produced by microjet plasma
A Gkelios, P Svarnas, F Clement, N Spyrou
IEEE Transactions on Plasma Science 39 (11), 2296-2297, 2011
102011
Atmospheric pressure argon plasma jet in pulsed monopolar high voltage excitation conditions
F Clement, P Svarnas, L Marlin, S Paquet, A Gkelios, B Held
IEEE Transactions on Plasma Science 39 (11), 2362-2363, 2011
42011
Spatial evolution of reactive species formed during guided-streamer propagation at atmospheric pressure
K Gazeli, A Svarnas, F Clément
Atmospheric pressure plasma microjet driven by high voltage kilohertz signals
P Svarnas, A Gkelios, F Clément, S Aleiferis, N Spyrou
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11