Παρακολούθηση
Armin Sehr
Armin Sehr
OTH Regensburg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα oth-regensburg.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The REVERB challenge: A common evaluation framework for dereverberation and recognition of reverberant speech
K Kinoshita, M Delcroix, T Yoshioka, T Nakatani, E Habets, ...
2013 IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and …, 2013
4242013
A summary of the REVERB challenge: state-of-the-art and remaining challenges in reverberant speech processing research
K Kinoshita, M Delcroix, S Gannot, EA P. Habets, R Haeb-Umbach, ...
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2016, 1-19, 2016
3772016
Making machines understand us in reverberant rooms: Robustness against reverberation for automatic speech recognition
T Yoshioka, A Sehr, M Delcroix, K Kinoshita, R Maas, T Nakatani, ...
IEEE Signal Processing Magazine 29 (6), 114-126, 2012
3212012
Speech and audio processing in adverse environments
GS Eberhard Hänsler
Springer Science & Business Media, 2008
134*2008
Speech and audio processing in adverse environments
G Schmidt
107*2008
Reverberation model-based decoding in the logmelspec domain for robust distant-talking speech recognition
A Sehr, R Maas, W Kellermann
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 18 (7), 1676-1691, 2010
802010
A stereophonic acoustic signal extraction scheme for noisy and reverberant environments
K Reindl, Y Zheng, A Schwarz, S Meier, R Maas, A Sehr, W Kellermann
Computer Speech & Language 27 (3), 726-745, 2013
462013
Towards a better understanding of the effect of reverberation on speech recognition performance
A Sehr, EAP Habets, R Maas, W Kellermann
Proc. IWAENC, 1-4, 2010
372010
On the application of reverberation suppression to robust speech recognition
R Maas, EAP Habets, A Sehr, W Kellermann
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
272012
A two-channel acoustic front-end for robust automatic speech recognition in noisy and reverberant environments
R Maas, A Schwarz, Y Zheng, K Reindl, S Meier, A Sehr, W Kellermann
Machine Listening in Multisource Environments, 2011
262011
Distant-talking continuous speech recognition based on a novel reverberation model in the feature domain
A Sehr, M Zeller, W Kellermann
Ninth International Conference on Spoken Language Processing, 2006
252006
Reverberation Modeling for Robust Distant Talking Speech Recognition: Nachhallmodellierung Für Die Robuste Spracherkennung Mit Freisprechmikrofonen
AM Sehr
Verlag Dr. Hut, 2010
232010
A new concept for feature-domain dereverberation for robust distant-talking asr
A Sehr, W Kellermann
2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2007
222007
A novel approach for matched reverberant training of HMMs using data pairs
A Sehr, C Hofmann, R Maas, W Kellermann
Eleventh Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2010
152010
Hands-free speech recognition using a reverberation model in the feature domain
A Sehr, M Zeller, W Kellermann
2006 14th European Signal Processing Conference, 1-5, 2006
142006
Frame-wise HMM adaptation using state-dependent reverberation estimates
A Sehr, R Maas, W Kellermann
2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2011
132011
On the statistical properties of reverberant speech feature vector sequences
A Sehr, W Kellermann
IWAENC, 2010
112010
The REVERB challenge: A benchmark task for reverberation-robust ASR techniques
K Kinoshita, M Delcroix, S Gannot, EAP Habets, R Haeb-Umbach, ...
New Era for Robust Speech Recognition: Exploiting Deep Learning, 345-354, 2017
102017
Model-based dereverberation in the Logmelspec domain for robust distant-talking speech recognition
A Sehr, R Maas, W Kellermann
2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2010
102010
Maximum likelihood estimation of a reverberation model for robust distant-talking speech recognition
A Sehr, Y Zheng, E Nöth, W Kellermann
2007 15th European Signal Processing Conference, 1299-1303, 2007
102007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20