Παρακολούθηση
Yevgen Pogoryelov
Yevgen Pogoryelov
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.uu.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spin torque–generated magnetic droplet solitons
SM Mohseni, SR Sani, J Persson, TNA Nguyen, S Chung, Y Pogoryelov, ...
Science 339 (6125), 1295-1298, 2013
3092013
Mutually synchronized bottom-up multi-nanocontact spin–torque oscillators
S Sani, J Persson, SM Mohseni, Y Pogoryelov, PK Muduli, A Eklund, ...
Nature communications 4 (1), 2731, 2013
1362013
Nonlinear frequency and amplitude modulation of a nanocontact-based spin-torque oscillator
PK Muduli, Y Pogoryelov, S Bonetti, G Consolo, F Mancoff, J Åkerman
Physical Review B 81 (14), 140408, 2010
1082010
High frequency operation of a spin‐torque oscillator at low field
SM Mohseni, SR Sani, J Persson, TN Anh Nguyen, S Chung, ...
physica status solidi (RRL)–Rapid Research Letters 5 (12), 432-434, 2011
962011
Recent advances in nanocontact spin-torque oscillators
RK Dumas, SR Sani, SM Mohseni, E Iacocca, Y Pogoryelov, PK Muduli, ...
IEEE transactions on magnetics 50 (6), 1-7, 2014
672014
Spin-torque oscillator linewidth narrowing under current modulation
Y Pogoryelov, PK Muduli, S Bonetti, F Mancoff, J Åkerman
Applied Physics Letters 98 (19), 192506, 2011
612011
Frequency modulation of spin torque oscillator pairs
Y Pogoryelov, PK Muduli, S Bonetti, E Iacocca, F Mancoff, J Åkerman
Applied Physics Letters 98 (19), 192501, 2011
612011
Spin transfer torque generated magnetic droplet solitons
S Chung, SM Mohseni, SR Sani, E Iacocca, RK Dumas, TN Anh Nguyen, ...
Journal of Applied Physics 115 (17), 172612, 2014
562014
Spin torque oscillators and RF currents—Modulation, locking, and ringing
PK Muduli, Y Pogoryelov, Y Zhou, F Mancoff, J Åkerman
Integrated Ferroelectrics 125 (1), 147-154, 2011
492011
Magnetic droplet solitons in orthogonal nano-contact spin torque oscillators
SM Mohseni, SR Sani, RK Dumas, J Persson, TNA Nguyen, S Chung, ...
Physica B: Condensed Matter 435, 84-87, 2014
462014
Modulation of individual and mutually synchronized nanocontact-based spin torque oscillators
PK Muduli, Y Pogoryelov, F Mancoff, J Akerman
IEEE transactions on magnetics 47 (6), 1575-1579, 2011
372011
Exponentially decaying magnetic coupling in sputtered thin film FeNi/Cu/FeCo trilayers
Y Wei, S Akansel, T Thersleff, I Harward, R Brucas, M Ranjbar, S Jana, ...
Applied Physics Letters 106 (4), 042405, 2015
222015
Hysteretic synchronization in spin-torque nanocontact oscillators: a micromagnetic study
V Puliafito, Y Pogoryelov, B Azzerboni, J Åkerman, G Finocchio
IEEE transactions on nanotechnology 13 (3), 532-536, 2014
172014
Interlayer coupling in Tb/Fe bilayers and Tb/Au/Fe trilayers with sharp or rough interface
EV Shypil, AM Pogorily, DI Podyalovski, YA Pogoryelov
Low Temperature Physics 27 (8), 650-654, 2001
142001
Nonreciprocal spin pumping damping in asymmetric magnetic trilayers
Y Pogoryelov, M Pereiro, S Jana, A Kumar, S Akansel, M Ranjbar, ...
Physical Review B 101 (5), 054401, 2020
132020
Magnetic coupling in asymmetric FeCoV/Ru/FeNi trilayers
Y Wei, S Jana, R Brucas, Y Pogoryelov, M Ranjbar, RK Dumas, ...
Journal of Applied Physics 115 (17), 17D129-17D129-3, 2014
112014
Combined wide-narrow double modulation of spin-torque oscillators for improved linewidth during communication
Y Pogoryelov, PK Muduli, J Akerman
IEEE transactions on magnetics 48 (11), 4077-4080, 2012
102012
Modulation of single and double spin torque oscillators
PK Muduli, Y Pogoryelov, G Consolo, F Mancoff, J Åkerman
AIP Conference Proceedings 1347 (1), 318-321, 2011
102011
External magnetic field influence on exchange coupling oscillations in ultrathin Fe/Au/Tb film structures
Y Pogoryelov
Journal of Magnetics 9 (4), 97-100, 2004
52004
Fabrication of alloy FeCoPt particles by IBICVD and their characterization
Y Pogoryelov, T Suzuki
IEEE transactions on magnetics 43 (2), 888-890, 2007
42007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20