Παρακολούθηση
Florence Forbes
Florence Forbes
Director of Research, INRIA, Grenoble Rhone-Alpes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The multimodal brain tumor image segmentation benchmark (BRATS)
BH Menze, A Jakab, S Bauer, J Kalpathy-Cramer, K Farahani, J Kirby, ...
IEEE transactions on medical imaging 34 (10), 1993-2024, 2014
38632014
Deviance information criteria for missing data models
G Celeux, F Forbes, CP Robert, DM Titterington
Bayesian analysis 1 (4), 651-673, 2006
10122006
Bayesian clustering algorithms ascertaining spatial population structure: a new computer program and a comparison study
C Chen, E Durand, F Forbes, O François
Molecular Ecology Notes 7 (5), 747-756, 2007
8062007
EM procedures using mean field-like approximations for Markov model-based image segmentation
G Celeux, F Forbes, N Peyrard
Pattern recognition 36 (1), 131-144, 2003
4182003
Rigid and articulated point registration with expectation conditional maximization
R Horaud, F Forbes, M Yguel, G Dewaele, J Zhang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 33 (3), 587-602, 2010
2292010
A component-wise EM algorithm for mixtures
G Celeux, S Chrétien, F Forbes, A Mkhadri
Journal of Computational and Graphical Statistics 10 (4), 697-712, 2001
1802001
Objective evaluation of multiple sclerosis lesion segmentation using a data management and processing infrastructure
O Commowick, A Istace, M Kain, B Laurent, F Leray, M Simon, SC Pop, ...
Scientific reports 8 (1), 1-17, 2018
1612018
Hidden Markov random field model selection criteria based on mean field-like approximations
F Forbes, N Peyrard
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 25 (9), 1089-1101, 2003
1612003
Multimodal MRI segmentation of ischemic stroke lesions
Y Kabir, M Dojat, B Scherrer, F Forbes, C Garbay
2007 29th annual international conference of the IEEE engineering in …, 2007
1172007
EM algorithms for weighted-data clustering with application to audio-visual scene analysis
ID Gebru, X Alameda-Pineda, F Forbes, R Horaud
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 38 (12), 2402 …, 2016
1162016
Partial volume estimation in brain MRI revisited. Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention—MICCAI 2014
A Roche, F Forbes
Springer, 2014
1082014
A new family of multivariate heavy-tailed distributions with variable marginal amounts of tailweight: application to robust clustering
F Forbes, D Wraith
Statistics and computing 24 (6), 971-984, 2014
1042014
Acoustic space learning for sound-source separation and localization on binaural manifolds
A Deleforge, F Forbes, R Horaud
International journal of neural systems 25 (01), 1440003, 2015
882015
Distributed local MRF models for tissue and structure brain segmentation
B Scherrer, F Forbes, C Garbay, M Dojat
IEEE Transactions on Medical Imaging 28 (8), 1278-1295, 2009
882009
Fast joint detection-estimation of evoked brain activity in event-related fMRI using a variational approach
L Chaari, T Vincent, F Forbes, M Dojat, P Ciuciu
IEEE transactions on Medical Imaging 32 (5), 821-837, 2012
832012
High-dimensional regression with gaussian mixtures and partially-latent response variables
A Deleforge, F Forbes, R Horaud
Statistics and Computing 25 (5), 893-911, 2015
792015
Fully automatic brain tumor segmentation from multiple MR sequences using hidden Markov fields and variational EM
S Doyle, F Vasseur, M Dojat, F Forbes
Procs. NCI-MICCAI BraTS, 18-22, 2013
632013
An improved CUDA-based implementation of differential evolution on GPU
AK Qin, F Raimondo, F Forbes, YS Ong
Proceedings of the 14th annual conference on Genetic and evolutionary …, 2012
482012
Combining Monte Carlo and mean-field-like methods for inference in hidden Markov random fields
F Forbes, G Fort
IEEE transactions on image processing 16 (3), 824-837, 2007
462007
Fully automatic lesion localization and characterization: Application to brain tumors using multiparametric quantitative MRI data
A Arnaud, F Forbes, N Coquery, N Collomb, B Lemasson, EL Barbier
IEEE transactions on medical imaging 37 (7), 1678-1689, 2018
392018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20