Najmeh Forouzandehmehr
Najmeh Forouzandehmehr
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uh.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Autonomous Demand Response Using Stochastic Differential Games
N Forouzandehmehr, M Esmalifalak, H Mohsenian-Rad, Z Han
IEEE Transactions on Smart Grid, 2014
702014
Stochastic Dynamic Game between Hydropower Plant and Thermal Power Plant in Smart Grid Networks
N Forouzandehmehr, Z Han, R Zheng
IEEE Systems Journal, 1-9, 2014
212014
A satisfaction game for heating, ventilation and air conditioning control of smart buildings
N Forouzandehmehr, SM Perlaza, Z Han, HV Poor
2013 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 3164-3169, 2013
152013
Ensemble of Adaptations for classification: learning adaptation rules for categorical features
V Jalali, D Leake, N Forouzandehmehr
International Conference on Case-Based Reasoning, 186-202, 2016
72016
Performance analysis of relay selection methods for IEEE802. 16j
H Khoshbin
2008 International Conference on Electrical and Computer Engineering, 484-487, 2008
42008
Learning and Applying Case Adaptation Rules for Classification: An Ensemble Approach.
V Jalali, D Leake, N Forouzandehmehr
IJCAI, 4874-4878, 2017
22017
Learning and applying adaptation rules for categorical features: An ensemble approach
V Jalali, D Leake, N Forouzandehmehr
AI Communications 30 (3-4), 193-205, 2017
22017
Distributed control of heating, ventilation and air conditioning systems in smart buildings
N Forouzandehmehr, SM Perlaza, Z Han, HV Poor
2014
Game Theoretical Framework for Distributed Dynamic Control in Smart Grids
N Forouzandehmehr
2013
Outage Analysis of Relay Selection Methods for IEEE802. 16j
NF Mehr, H Khoshbin Ghomash
هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران, 2009
2009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10