Παρακολούθηση
Kjetil Olsen Lye
Kjetil Olsen Lye
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sintef.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep learning observables in computational fluid dynamics
KO Lye, S Mishra, D Ray
Journal of Computational Physics 410, 109339, 2020
1102020
Iterative surrogate model optimization (ISMO): an active learning algorithm for PDE constrained optimization with deep neural networks
KO Lye, S Mishra, D Ray, P Chandrashekar
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 374, 113575, 2021
342021
A multi-level procedure for enhancing accuracy of machine learning algorithms
KO Lye, S Mishra, R Molinaro
European Journal of Applied Mathematics 32 (3), 436-469, 2021
292021
Statistical solutions of hyperbolic systems of conservation laws: numerical approximation
US Fjordholm, K Lye, S Mishra, F Weber
Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 30 (03), 539-609, 2020
192020
Numerical approximation of statistical solutions of scalar conservation laws
US Fjordholm, K Lye, S Mishra
SIAM Journal on Numerical Analysis 56 (5), 2989-3009, 2018
152018
A framework for OpenGL client-server rendering
C Dyken, KO Lye, J Seland, EW Bjønnes, J Hjelmervik, JO Nygaard, ...
4th IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science …, 2012
102012
Multilevel Monte-Carlo for measure valued solutions
KO Lye
arXiv preprint arXiv:1611.07732, 2016
72016
Computation of statistical solutions of hyperbolic systems of conservation laws
KO Lye
ETH Zurich, 2020
52020
Convergence rates of monotone schemes for conservation laws for data with unbounded total variation
US Fjordholm, KO Lye
Journal of Scientific Computing 91 (2), 1-16, 2022
22022
On C*-algebras related to the Roe algebra
KO Lye
22011
Constraint Preserving Mixers for the Quantum Approximate Optimization Algorithm
FG Fuchs, KO Lye, H Møll Nilsen, AJ Stasik, G Sartor
Algorithms 15 (6), 202, 2022
12022
Constrained mixers for QAOA
FG Fuchs, KO Lye, HM Nilsen, AJ Stasik, G Sartor
arXiv preprint arXiv:2203.06095, 2022
12022
Density-consistent initialization of SPH on a regular Cartesian grid: Comparative numerical study of 10 smoothing kernels in 1, 2 and 3 dimensions
A Lavrov, P Skjetne, B Lund, E Bjønnes, FO Bjørnson, JO Busklein, ...
Procedia IUTAM 18, 85-95, 2015
12015
Alsvinn: A Fast multi-GPGPU finite volume solver with a strong emphasis on reproducibility
K Lye
arXiv preprint arXiv:1912.07645, 2019
2019
Statistical solutions of hyperbolic systems of conservation laws: numerical approximation
U Skre Fjordholm, K Lye, S Mishra, F Weber
arXiv e-prints, arXiv: 1906.02536, 2019
2019
Numerical approximation of statistical solutions of scalar conservation laws
U Skre Fjordholm, K Lye, S Mishra
arXiv e-prints, arXiv: 1710.11173, 2017
2017
Comparison of SPH and VOF simulations with experimental measured wave-induced impact loads due to Green Water Events
K Lye, C Dyken, J Seland, FO Bjørnson, J Busklein, T Coudert, P Klebert, ...
8th International Smoothed Particle Hydrodynamics European Research Interest …, 2013
2013
Effective memory layout and accesses for the SPH method on the GPU
K Lye, C Dyken, J Seland, FO Bjørnson, J Busklein, T Coudert, P Klebert, ...
8th International Smoothed Particle Hydrodynamics European Research Interest …, 2013
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18