Παρακολούθηση
Liang Wang
Liang Wang
Visa Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα visa.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improving the interpretability of TSK fuzzy models by combining global learning and local learning
J Yen, L Wang, CW Gillespie
IEEE Transactions on fuzzy Systems 6 (4), 530-537, 1998
4161998
Simplifying fuzzy rule-based models using orthogonal transformation methods
J Yen, L Wang
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 29 …, 1999
3981999
Complex systems modeling via fuzzy logic
L Wang, R Langari
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 26 …, 1996
2811996
Building Sugeno-type models using fuzzy discretization and orthogonal parameter estimation techniques
L Wang, R Langari
IEEE Transactions on Fuzzy Systems 3 (4), 454-458, 1995
2471995
Handbook of fuzzy computation
E Ruspini, P Bonissone, W Pedrycz
CRC Press, 2020
2292020
Extracting fuzzy rules for system modeling using a hybrid of genetic algorithms and Kalman filter
L Wang, J Yen
Fuzzy Sets and systems 101 (3), 353-362, 1999
2111999
Application of statistical information criteria for optimal fuzzy model construction
J Yen, L Wang
IEEE Transactions on Fuzzy systems 6 (3), 362-372, 1998
1741998
Mass compromise/point of compromise analytic detection and compromised card portfolio management system
SM Zoldi, L Wang, L Sun, SG Wu
US Patent 7,761,379, 2010
1682010
Enhanced Fraud Detection With Terminal Transaction-Sequence Processing
L Wang, MM Pratt, A Taneja, JG Zhang
US Patent App. 12/058,554, 2009
1542009
Kalman filter algorithm based on singular value decomposition
L Wang, G Libert, P Manneback
[1992] Proceedings of the 31st IEEE Conference on Decision and Control, 1224 …, 1992
761992
Fuzzy models, modular networks, and hybrid learning
R Langari, L Wang
Fuzzy Sets and Systems 79 (2), 141-150, 1996
621996
Radial basis function networks, regression weights, and the expectation-maximization algorithm
R Langari, L Wang, J Yen
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and …, 1997
591997
An SVD-based fuzzy model reduction strategy
J Yen, L Wang
Proceedings of IEEE 5th International Fuzzy Systems 2, 835-841, 1996
561996
Mass compromise/point of compromise analytic detection and compromised card portfolio management system
SM Zoldi, L Wang, L Sun, SG Wu
US Patent 7,945,515, 2011
552011
An expert system for forecasting model selection
L Wang, G Libert, B Liu
[Proceedings 1992] The First IEEE Conference on Control Applications, 704-709, 1992
311992
Principal components, B-splines, and fuzzy system reduction
J Yen, R Langari, L Wang
International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems …, 1996
281996
Combining pattern recognition techniques with Akaike's information criteria for identifying ARMA models
L Wang, GA Libert
IEEE transactions on signal processing 42 (6), 1388-1396, 1994
271994
Method and system for online user profiling
X Fan, L Wang, H Zheng
US Patent 11,455,351, 2022
262022
A global-local learning algorithm for identifying Takagi-Sugeno-Kang fuzzy models
J Yen, L Wang, W Gillespie
1998 IEEE International Conference on Fuzzy Systems Proceedings. IEEE World …, 1998
201998
Sugeno model, fuzzy discretization, and the EM algorithm
L Wang, R Langari
Fuzzy Sets and Systems 82 (3), 279-288, 1996
201996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20