Παρακολούθηση
Alaa Awad Abdellatif
Alaa Awad Abdellatif
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qu.edu.qa - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Edge computing for smart health: Context-aware approaches, opportunities, and challenges
AA Abdellatif, A Mohamed, CF Chiasserini, M Tlili, A Erbad
IEEE Network 33 (3), 196-203, 2019
2632019
Medge-chain: Leveraging edge computing and blockchain for efficient medical data exchange
AA Abdellatif, L Samara, A Mohamed, A Erbad, CF Chiasserini, M Guizani, ...
IEEE Internet of Things Journal 8 (21), 15762-15775, 2021
1392021
Optimal user-edge assignment in hierarchical federated learning based on statistical properties and network topology constraints
N Mhaisen, AA Abdellatif, A Mohamed, A Erbad, M Guizani
IEEE Transactions on Network Science and Engineering 9 (1), 55-66, 2021
1122021
ssHealth: toward secure, blockchain-enabled healthcare systems
AA Abdellatif, AZ Al-Marridi, A Mohamed, A Erbad, CF Chiasserini, ...
IEEE Network 34 (4), 312-319, 2020
1122020
Pervasive AI for IoT applications: A survey on resource-efficient distributed artificial intelligence
E Baccour, N Mhaisen, AA Abdellatif, A Erbad, A Mohamed, M Hamdi, ...
IEEE Communications Surveys & Tutorials 24 (4), 2366-2418, 2022
872022
Communication-efficient hierarchical federated learning for IoT heterogeneous systems with imbalanced data
AA Abdellatif, N Mhaisen, A Mohamed, A Erbad, M Guizani, Z Dawy, ...
Future Generation Computer Systems 128, 406-419, 2022
842022
Edge-based compression and classification for smart healthcare systems: Concept, implementation and evaluation
AA Abdellatif, A Emam, CF Chiasserini, A Mohamed, A Jaoua, R Ward
Expert Systems with Applications 117, 1-14, 2019
782019
Performance evaluation of hyperledger fabric
S Shalaby, AA Abdellatif, A Al-Ali, A Mohamed, A Erbad, M Guizani
2020 IEEE international conference on informatics, IoT, and enabling …, 2020
672020
EEG-based transceiver design with data decomposition for healthcare IoT applications
AA Abdellatif, MG Khafagy, A Mohamed, CF Chiasserini
IEEE Internet of Things Journal 5 (5), 3569-3579, 2018
592018
A deep learning approach for vital signs compression and energy efficient delivery in mhealth systems
MF Al-Sa’D, M Tlili, AA Abdellatif, A Mohamed, T Elfouly, K Harras, ...
IEEE Access 6, 33727-33739, 2018
402018
Dynamic network selection in heterogeneous wireless networks: A user-centric scheme for improved delivery
A Awad, A Mohamed, CF Chiasserini
IEEE Consumer Electronics Magazine 6 (1), 53-60, 2016
332016
Edge computing for energy-efficient smart health systems: Data and application-specific approaches
AA Abdellatif, A Mohamed, CF Chiasserini, A Erbad, M Guizani
Energy efficiency of medical devices and healthcare applications, 53-67, 2020
302020
Reinforcement learning for intelligent healthcare systems: A comprehensive survey
AA Abdellatif, N Mhaisen, Z Chkirbene, A Mohamed, A Erbad, M Guizani
arXiv preprint arXiv:2108.04087, 2021
282021
Distributed in-network processing and resource optimization over mobile-health systems
A Awad, A Mohamed, CF Chiasserini, T Elfouly
Journal of Network and Computer Applications 82, 65-76, 2017
282017
Multi-agent reinforcement learning for network selection and resource allocation in heterogeneous multi-RAT networks
MS Allahham, AA Abdellatif, N Mhaisen, A Mohamed, A Erbad, M Guizani
IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking 8 (2), 1287-1300, 2022
272022
EdgeHealth: An Energy-Efficient Edge-based Remote mHealth Monitoring System
A Emam, AA Abdellatif, A Mohamed, KA Harras
IEEE Wireless Communications and Networking Conference, 2019
272019
Real-time implementation and evaluation of an adaptive energy-aware data compression for wireless EEG monitoring systems
A Awad, M Hamdy, A Mohamed, H Alnuweiri
10th International Conference on Heterogeneous Networking for Quality …, 2014
272014
User-centric networks selection with adaptive data compression for smart health
AA Abdellatif, A Mohamed, CF Chiasserini
IEEE Systems Journal 12 (4), 3618-3628, 2018
262018
Deep reinforcement learning for network selection over heterogeneous health systems
Z Chkirbene, AA Abdellatif, A Mohamed, A Erbad, M Guizani
IEEE Transactions on Network Science and Engineering 9 (1), 258-270, 2021
252021
User-centric network selection in multi-RAT systems
A Awad, A Mohamed, CF Chiasserini
2016 IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCNCW …, 2016
252016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20