Παρακολούθηση
Reyes-López JA
Reyes-López JA
Researcher Instituto de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uabc.edu.mx - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The origin of fluoride in groundwater supply to Hermosillo City, Sonora, Mexico
L Valenzuela-Vasquez, J Ramirez-Hernandez, J Reyes-Lopez, ...
Environmental Geology 51 (1), 17-27, 2006
1142006
Assessment of groundwater contamination by landfill leachate: A case in México
JA Reyes-López, J Ramírez-Hernández, O Lázaro-Mancilla, ...
Waste Management 28, S33-S39, 2008
1052008
Pharmaceuticals as emerging contaminants in the aquatic environment of Latin America: a review
M Valdez-Carrillo, L Abrell, J Ramírez-Hernández, JA Reyes-López, ...
Environmental Science and Pollution Research 27, 44863-44891, 2020
882020
Fast-charge in lithium-ion batteries for portable applications
J Lopez, M Gonzalez, JC Viera, C Blanco
INTELEC 2004. 26th Annual International Telecommunications Energy Conference …, 2004
812004
Thermal behavior of a straw bale building from data obtained in situ. A case in Northwestern México
R Gallegos-Ortega, T Magaña-Guzmán, JA Reyes-López, ...
Building and Environment 124, 336-341, 2017
422017
Evaluación de la contaminación ambiental a partir del aumento magnético en polvos urbanos. Caso de estudio en la ciudad de Mexicali, México
A Sánchez-Duque, F Bautista, A Goguitchaichvili, R Cejudo-Ruiz, ...
Revista mexicana de ciencias geológicas 32 (3), 501-513, 2015
332015
Evaluación de riesgo ambiental en un tiradero con quema de basura
RMA Pérez, JA REYES-LÓPEZ, JA GUEVARA-GARCÍA
Revista Internacional de Contaminación Ambiental 29 (3), 107-117, 2013
302013
Trends of climate change indices in some Mexican cities from 1980 to 2010
OR García-Cueto, N Santillán-Soto, E López-Velázquez, J Reyes-López, ...
Theoretical and Applied Climatology 137, 775-790, 2019
162019
Alternativas para la eliminación doméstica de flúor en el agua de consumo humano
L Valenzuela, J Ramírez-Hernández, JA Sol, JA Reyes
Información tecnológica 22 (2), 23-32, 2011
152011
Geochemical processes controlling the groundwater transport of contaminants released by a dump in an arid region of México
FJ Gómez-Puentes, JA Reyes-López, DL López, C Carreón-Diazconti, ...
Environmental earth sciences 71, 609-621, 2014
142014
Characterization of a leachate contaminated site integrating geophysical and hydrogeological information
SI Belmonte-Jiménez, ME Jiménez-Castañeda, MA Pérez-Flores, ...
Geofísica internacional 51 (4), 309-321, 2012
142012
Comparison of RS/GIS analysis with classic mapping approaches for siting low-yield boreholes for hand pumps in crystalline terrains. An application to rural communities of the …
M Martín-Loeches, J Reyes-López, J Ramírez-Hernández, J Temiño-Vela, ...
Journal of African Earth Sciences 138, 22-31, 2018
92018
Geochemical modeling and low-frequency geoelectrical methods to evaluate the impact of an open dump in arid and deltaic environments
FJ Gómez-Puentes, MA Pérez-Flores, JA Reyes-López, DL Lopez, ...
Environmental Earth Sciences 75, 1-14, 2016
82016
La Observación es una actividad del espíritu (y del cuerpo)
J Reyes
Wiki Casiopea. Enlace:[https://wiki. ead. pucv. cl/La_Observaci% C3 …, 2017
62017
Modeling scaling of silica from reinjection waters at wellhead conditions in the Berlin geothermal field, El Salvador, Central America
MR Castro, DL López, JA Reyes-López, FE Montalvo, R Romero, ...
Proceedings, 2006
62006
Resultados preliminares de la aplicación de lodos de depuradoras como fertilizante y su implicación en la migración de nitratos a través de de la zona no saturada
J Reyes, S Martínez Pérez, A Sastre Merlín, M Bigeriego, MA Porcel
Sociedad Geológica de España, 1996
61996
Situación Actual de las Pilas Usadas en México
V Montiel Corona, JA Guevara García, JA Reyes López, TD Landry
Residuos Solidos en Iberoamérica. Díaz Trujillo, GC, Gallardo Lancho, JF …, 2012
52012
Estudio experimental para evaluar la calidad del agua residual infiltrada del proyecto de recarga artificial en San Luis Río Colorado, Sonora, México
JAS Uribe, JAR López, JR Hernández, HH Aguilar, FL Guerrero, ...
Tecnología y ciencias del agua 23 (1), 89-101, 2008
42008
Potential for direct-use of geothermal energy for the Mexicali valley, Baja California, Mexico
H Campbell-Ramirez, WA Elders, J Reyes-Lopez, J Ramirez-Hernandez
TRANSACTIONS-GEOTHERMAL RESOURCES COUNCIL, 3-3, 1993
41993
Modelación geoquímica del agua subterránea en un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos
FJ Gómez-Puentes, JA Reyes-López, S BELMONTE-JIMÉNEZ
Revista internacional de contaminación ambiental 28, 127-133, 2012
32012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20