Παρακολούθηση
Maria L. Pappas
Maria L. Pappas
Associate Professor in Entomology & Acarology, Democritus University of Thrace, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα agro.duth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spider mites suppress tomato defenses downstream of jasmonate and salicylate independently of hormonal crosstalk
JM Alba, BCJ Schimmel, JJ Glas, LMS Ataide, ML Pappas, CA Villarroel, ...
New Phytologist 205 (2), 828-840, 2015
1522015
Chrysopid predators and their role in biological control.
ML Pappas, GD Broufas, DS Koveos
Journal of Entomology 8 (3), 301-326, 2011
1212011
GMO-free RNAi: exogenous application of RNA molecules in plants.
A Dalakouras, M Wassenegger, E Dadami, I Ganopoulos, M Pappas, ...
Plant Physiology, pp. 00570.2019, 2020
103*2020
Beyond predation: the zoophytophagous predator Macrolophus pygmaeus induces tomato resistance against spider mites
ML Pappas, A Steppuhn, D Geuss, N Topalidou, A Zografou, MW Sabelis, ...
PLoS One 10 (5), e0127251, 2015
732015
Effects of various prey species on development, survival and reproduction of the predatory lacewing Dichochrysa prasina (Neuroptera: Chrysopidae)
ML Pappas, GD Broufas, DS Koveos
Biological Control 43 (2), 163-170, 2007
622007
Effect of relative humidity on longevity, ovarian maturation, and egg production in the olive fruit fly (Diptera: Tephritidae)
GD Broufas, ML Pappas, DS Koveos
Annals of the Entomological Society of America 102 (1), 70-75, 2009
552009
Development, Survival, and Reproduction of the Predatory Mite Kampimodromus aberrans (Acari: Phytoseiidae) at Different Constant Temperatures
GD Broufas, ML Pappas, DS Koveos
Environmental entomology 36 (4), 657-665, 2007
502007
Induced plant defences in biological control of arthropod pests: a double‐edged sword
ML Pappas, C Broekgaarden, GD Broufas, MR Kant, GJ Messelink, ...
Pest Management Science, 2017
472017
The beneficial endophytic fungus Fusarium solani strain K alters tomato responses against spider mites to the benefit of the plant
M Pappas, M Liapoura, D Papantoniou, M Avramidou, N Kavroulakis, ...
Frontiers in Plant Science 9, 1603, 2018
402018
Supplying high-quality alternative prey in the litter increases control of an above-ground plant pest by a generalist predator
K Muñoz-Cárdenas, F Ersin, J Pijnakker, Y van Houten, H Hoogerbrugge, ...
Biological control 105, 19-26, 2017
362017
Tomato inoculation with the endophytic strain Fusarium solani K results in reduced feeding damage by the zoophytophagous predator Nesidiocoris tenuis
N Garantonakis, ML Pappas, K Varikou, V Skiada, GD Broufas, ...
Frontiers in Ecology and Evolution 6, 126, 2018
352018
Incidence of resistance to neonicotinoid insecticides in greenhouse populations of the whitefly, Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae) from Greece
ML Pappas, F Migkou, GD Broufas
Applied Entomology and Zoology 48 (3), 373-378, 2013
352013
Induced plant-defenses suppress herbivore reproduction but also constrain predation of their offspring
LMS Ataide, ML Pappas, BCJ Schimmel, A Lopez-Orenes, JM Alba, ...
Plant Science 252, 300-310, 2016
322016
The role of phytophagy by predators in shaping plant interactions with their pests
ML Pappas, A Steppuhn, GD Broufas
Communicative & integrative biology 9 (2), e0127251, 2016
312016
Pollen suitability for the development and reproduction of Amblydromalus limonicus (Acari: Phytoseiidae)
K Samaras, ML Pappas, E Fytas, GD Broufas
BioControl 60 (6), 773-782, 2015
272015
Effect of temperature on survival, development and reproduction of the predatory lacewing Dichochrysa prasina (Neuroptera: Chrysopidae) reared on Ephestia kuehniella eggs …
ML Pappas, GD Broufas, DS Koveos
Biological Control 45 (3), 396-403, 2008
262008
Potential of the predatory mite Phytoseius finitimus (Acari: Phytoseiidae) to feed and reproduce on greenhouse pests
ML Pappas, C Xanthis, K Samaras, DS Koveos, GD Broufas
Experimental and Applied Acarology 61 (4), 387-401, 2013
252013
Effect of heat stress on survival and reproduction of the olive fruit fly Bactocera (Dacus) oleae
ML Pappas, GD Broufas, N Koufali, P Pieri, DS Koveos
Journal of applied entomology 135 (5), 359-366, 2011
252011
Compatibility of reduced‐risk insecticides with the non‐target predatory mite Iphiseius degenerans (Acari: Phytoseiidae)
İ Döker, ML Pappas, K Samaras, A Triantafyllou, C Kazak, GD Broufas
Pest Management Science 71 (9), 1267-1273, 2015
222015
Effect of relative humidity on development, survival and reproduction of the predatory lacewing Dichochrysa prasina (Neuroptera: Chrysopidae)
ML Pappas, GD Broufas, DS Koveos
Biological Control 46 (2), 234-241, 2008
222008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20