Παρακολούθηση
Maria Vittoria Struglia
Maria Vittoria Struglia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα enea.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The hydrological cycle in the Mediterranean region and implications for the water budget of the Mediterranean Sea
A Mariotti, MV Struglia, N Zeng, KM Lau
Journal of climate 15 (13), 1674-1690, 2002
4192002
MED-CORDEX initiative for Mediterranean Climate studies
Bulletin of the American Meteorological Society, 2015
320*2015
Generalized scaling in fully developed turbulence
R Benzi, L Biferale, S Ciliberto, MV Struglia, R Tripiccione
Physica D: Nonlinear Phenomena 96 (1-4), 162-181, 1996
2101996
An atmosphere–ocean regional climate model for the Mediterranean area: assessment of a present climate simulation
V Artale, S Calmanti, A Carillo, A Dell’Aquila, M Herrmann, G Pisacane, ...
Climate Dynamics 35, 721-740, 2010
1952010
River discharge into the Mediterranean Sea: climatology and aspects of the observed variability
MV Struglia, A Mariotti, A Filograsso
Journal of Climate 17 (24), 4740-4751, 2004
1682004
Introduction: Mediterranean climate: background information
P Lionello, F Abrantes, L Congedi, F Dulac, M Gacic, D Gomis, ...
Elsevier, 2012
1222012
Changes in the oceanography of the Mediterranean Sea and their link to climate variability
MN Tsimplis, V Zervakis, SA Josey, EL Peneva, MV Struglia, EV Stanev, ...
Developments in Earth and Environmental Sciences 4, 227-282, 2006
1072006
The effect of the NAO on sea level and on mass changes in the Mediterranean Sea
MN Tsimplis, FM Calafat, M Marcos, G Jordá, D Gomis, L Fenoglio‐Marc, ...
Journal of Geophysical Research: Oceans 118 (2), 944-952, 2013
1062013
Circulation of the Mediterranean Sea and its variability
K Schroeder, J Garcìa-Lafuente, SA Josey, V Artale, BB Nardelli, ...
The climate of the Mediterranean region 187, 2012
962012
Future climate projections
S Gualdi, S Somot, W May, S Castellari, M Déqué, M Adani, V Artale, ...
Regional assessment of climate change in the mediterranean: volume 1: air …, 2013
732013
Extended self-similarity in numerical simulations of three-dimensional anisotropic turbulence
R Benzi, MV Struglia, R Tripiccione
Physical Review E 53 (6), R5565, 1996
721996
On the intermittent energy transfer at viscous scales in turbulent flows
R Benzi, L Biferale, S Ciliberto, MV Struglia, R Tripiccione
Europhysics Letters 32 (9), 709, 1995
561995
Effects of seasonal cycle fluctuations in an A1B scenario over the Euro-Mediterranean region
AD Aquila, S Calmanti, P Ruti, MV Struglia, G Pisacane, A Carillo, ...
Climate Research 52, 135-157, 2012
542012
Spontaneous formation of equatorial jets in freely decaying shallow water turbulence
R Iacono, MV Struglia, C Ronchi
Physics of Fluids 11 (5), 1272-1274, 1999
471999
An integrated forecast system over the Mediterranean basin: extreme surge prediction in the northern Adriatic Sea
A Bargagli, A Carillo, G Pisacane, PM Ruti, MV Struglia, N Tartaglione
Monthly weather review 130 (5), 1317-1332, 2002
372002
Scaling property of turbulent flows
R Benzi, L Biferale, S Ciliberto, MV Struglia, R Tripiccione
Physical Review E 53 (4), R3025, 1996
371996
Decadal variability of net water flux at the Mediterranean Sea Gibraltar Strait
L Fenoglio-Marc, A Mariotti, G Sannino, B Meyssignac, A Carillo, ...
Global and Planetary Change 100, 1-10, 2013
342013
MED-CORDEX initiative for Mediterranean climate studies, B. Am. Meteorol. Soc., 97, 1187–1208
PM Ruti, S Somot, F Giorgi, C Dubois, E Flaounas, A Obermann, ...
302016
Marine energy exploitation in the mediterranean region: steps forward and challenges
G Pisacane, G Sannino, A Carillo, MV Struglia, S Bastianoni
Frontiers in Energy Research 6, 109, 2018
272018
Short-term, linear, and non-linear local effects of the tides on the surface dynamics in a new, high-resolution model of the Mediterranean Sea circulation
M Palma, R Iacono, G Sannino, A Bargagli, A Carillo, BM Fekete, ...
Ocean Dynamics 70, 935-963, 2020
202020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20