Παρακολούθηση
Marialena Vagia
Marialena Vagia
Post Doctoral Researcher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα itk.ntnu.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A literature review on the levels of automation during the years. What are the different taxonomies that have been proposed?
M Vagia, AA Transeth, SA Fjerdingen
Applied ergonomics 53, 190-202, 2016
3032016
Damping and tracking control schemes for nanopositioning
AA Eielsen, M Vagia, JT Gravdahl, KY Pettersen
IEEE/ASME Transactions on Mechatronics 19 (2), 432-444, 2013
752013
Design of a robust PID-control switching scheme for an electrostatic micro-actuator
M Vagia, G Nikolakopoulos, A Tzes
Control Engineering Practice 16 (11), 1321-1328, 2008
582008
Robust PID control design for an electrostatic micromechanical actuator with structured uncertainty
M Vagia, A Tzes
IET Control Theory & Applications 2 (5), 365-373, 2008
492008
Intelligent robust controller design for a micro-actuator
M Vagia, G Nikolakopoulos, A Tzes
Journal of Intelligent and Robotic Systems 47, 299-315, 2006
282006
PID Controller Design Approaches: Theory, Tuning and Application to Frontier Areas
M Vagia
BoD–Books on Demand, 2012
27*2012
Autonomous Job Analysis a method for design of autonomous marine operations
EI Grøtli, M Vagia, S Fjerdingen, M Bjerkeng, AA Transeth, E Svendsen, ...
OCEANS 2015-MTS/IEEE Washington, 1-7, 2015
192015
A frequency independent approximation and a sliding mode control scheme for a system of a micro-cantilever beam
M Vagia
ISA transactions 51 (2), 325-332, 2012
192012
A literature review on modeling and control design for electrostatic microactuators with fringing and squeezed film damping effects
M Vagia, A Tzes
Proceedings of the 2010 American Control Conference, 3390-3402, 2010
182010
SEATONOMY Design, development and validation of marine autonomous systems and operations
EI Grøtli, TA Reinen, K Grythe, AA Transeth, M Vagia, MC Bjerkeng, ...
162015
How to extend the travel range of a nanobeam with a robust adaptive control scheme: A dynamic surface design approach
M Vagia
ISA transactions 52 (1), 78-87, 2013
162013
Robust control design for an uncertain electrostatic micro-mechanical system via loop shaping
AC Zolotas, A Tzes, M Vagia
2007 European Control Conference (ECC), 389-394, 2007
142007
A taxonomy for autonomous vehicles for different transportation modes
M Vagia, ØJ Rødseth
Journal of Physics: Conference Series 1357 (1), 012022, 2019
112019
Fault detection using set membership identification for micro-electrostatic actuators
V Reppa, M Vagia, A Tzes
2007 IEEE International Conference on Control Applications, 789-794, 2007
112007
A taxonomy for autonomy in industrial autonomous mobile robots including autonomous merchant ships
ØJ Rødseth, M Vagia
IOP conference series: materials science and engineering 929 (1), 012003, 2020
102020
Cell mechanics modeling and identification by atomic force microscopy
MRP Ragazzon, M Vagia, JT Gravdahl
IFAC-PapersOnLine 49 (21), 603-610, 2016
102016
Viscoelastic properties of cells: Modeling and identification by atomic force microscopy
MRP Ragazzon, JT Gravdahl, M Vagia
Mechatronics 50, 271-281, 2018
92018
LMI-region pole placement control scheme for an electrostatically actuated micro cantilever beam
M Vagia, A Tzes
18th Mediterranean Conference on Control and Automation, MED'10, 231-236, 2010
92010
Design of a nonlinear damping control scheme for nanopositioning
M Vagia, AA Eielsen, JT Gravdahl, KY Pettersen
2013 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics …, 2013
72013
Design of a robust controller and modeling aspects of a micro cantilever beam with fringing and squeezed gas film damping effects
M Vagia, A Tzes
Mechatronics 23 (1), 67-79, 2013
72013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20