Παρακολούθηση
Daniel Arnitz
Daniel Arnitz
ThruWave, Inc
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Real-time wireless power transfer control for passive backscattering devices
S Chemishkian, D Arnitz, MS Reynolds
US Patent 9,754,139, 2017
2342017
Large metasurface aperture for millimeter wave computational imaging at the human-scale
JN Gollub, O Yurduseven, KP Trofatter, D Arnitz, M F. Imani, T Sleasman, ...
Scientific reports 7 (1), 42650, 2017
2222017
Multifrequency continuous-wave radar approach to ranging in passive UHF RFID
D Arnitz, K Witrisal, U Muehlmann
IEEE transactions on microwave theory and techniques 57 (5), 1398-1405, 2009
1042009
Bandwidth dependence of CW ranging to UHF RFID tags in severe multipath environments
G Li, D Arnitz, R Ebelt, U Muehlmann, K Witrisal, M Vossiek
2011 IEEE International Conference on RFID, 19-25, 2011
802011
UWB ranging in passive UHF RFID: Proof of concept
D Arnitz, U Mühlmann, K Witrisal
Electronics letters 46 (20), 1401-1402, 2010
572010
Subscription based MISO and MIMO wireless energy transfer
M Reynolds, D Arnitz
US Patent 9,800,059, 2017
542017
Characterization and modeling of UHF RFID channels for ranging and localization
D Arnitz, U Muehlmann, K Witrisal
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 60 (5), 2491-2501, 2012
542012
Orthogonal coded active illumination for millimeter wave, massive-MIMO computational imaging with metasurface antennas
A Pedross-Engel, D Arnitz, JN Gollub, O Yurduseven, KP Trofatter, ...
IEEE Transactions on Computational Imaging 4 (2), 184-193, 2018
462018
Multitransmitter wireless power transfer optimization for backscatter RFID transponders
D Arnitz, MS Reynolds
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 12, 849-852, 2013
412013
Analysis of an indoor UWB channel for multipath-aided localization
P Meissner, D Arnitz, T Gigl, K Witrisal
2011 IEEE International Conference on Ultra-Wideband (ICUWB), 565-569, 2011
382011
Wideband characterization of backscatter channels: Derivations and theoretical background
D Arnitz, U Muehlmann, K Witrisal
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 60 (1), 257-266, 2011
332011
MIMO wireless power transfer for mobile devices
D Arnitz, MS Reynolds
IEEE Pervasive Computing 15 (4), 36-44, 2016
302016
Wireless power transfer optimization for nonlinear passive backscatter devices
D Arnitz, MS Reynolds
2013 IEEE International Conference on RFID (RFID), 245-252, 2013
222013
Tag localization in passive UHF RFID
D Arnitz, U Muehlmann, K Witrisal
Signal Processing and Speech Communication Laboratory Graz University of …, 2011
212011
Method and RFID reader for evaluating a data stream signal in respect of data and/or collision
D Arnitz
US Patent 9,280,692, 2016
202016
UWB channel sounding for ranging and positioning in passive UHF RFID
D Arnitz, G Adamiuk, U Muehlmann, K Witrisal
11th COST2100 MCM, 2010
182010
Wideband system-level simulator for passive UHF RFID
D Arnitz, U Muehlmann, T Gigl, K Witrisal
2009 IEEE International Conference on RFID, 28-33, 2009
172009
Simultaneous imaging, sensor tag localization, and backscatter uplink via synthetic aperture radar
X Fu, A Pedross-Engel, D Arnitz, CM Watts, A Sharma, MS Reynolds
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 66 (3), 1570-1578, 2017
132017
A low cost 10.0-11.1 GHz X-band microwave backscatter communication testbed with integrated planar wideband antennas
X Fu, A Sharma, E Kampianakis, A Pedross-Engel, D Arnitz, MS Reynolds
2016 IEEE International Conference on RFID (RFID), 1-4, 2016
132016
A large planar holographic reflectarray for Fresnel-zone microwave wireless power transfer at 5.8 GHz
GS Lipworth, JA Hagerty, D Arnitz, YA Urzhumov, DR Nash, RJ Hannigan, ...
2018 IEEE/MTT-S International Microwave Symposium-IMS, 964-967, 2018
122018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20