Παρακολούθηση
Suman Jana
Suman Jana
Associate Professor of Computer Science, Columbia University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.columbia.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
DeepTest: Automated testing of deep-neural-network-driven autonomous cars
Y Tian, K Pei, S Jana, B Ray
40th International Conference on Software Engineering (ICSE), 2018
14772018
DeepXplore: Automated Whitebox Testing of Deep Learning Systems
K Pei, Y Cao, J Yang, S Jana
Proceedings of the 26th ACM Symposium on Operating Systems Principles (SOSP …, 2017
14732017
Certified robustness to adversarial examples with differential privacy
M Lecuyer, V Atlidakis, R Geambasu, D Hsu, S Jana
2019 IEEE symposium on security and privacy (SP), 656-672, 2019
9742019
The most dangerous code in the world: validating SSL certificates in non-browser software
M Georgiev, S Iyengar, S Jana, R Anubhai, D Boneh, V Shmatikov
Proceedings of the 2012 ACM conference on Computer and communications …, 2012
6752012
On the effectiveness of secret key extraction from wireless signal strength in real environments
S Jana, SN Premnath, M Clark, SK Kasera, N Patwari, SV Krishnamurthy
Proceedings of the 15th annual international conference on Mobile computing …, 2009
6372009
Formal Security Analysis of Neural Networks using Symbolic Intervals
S Wang, K Pei, J Whitehouse, J Yang, S Jana
27th USENIX Security Symposium (USENIX Security 18), 2018
5252018
High-rate uncorrelated bit extraction for shared secret key generation from channel measurements
N Patwari, J Croft, S Jana, SK Kasera
IEEE Transactions on Mobile Computing 9 (1), 17-30, 2009
4852009
Efficient formal safety analysis of neural networks
S Wang, K Pei, J Whitehouse, J Yang, S Jana
NeuRIPS 2018, 2018
4612018
On fast and accurate detection of unauthorized wireless access points using clock skews
S Jana, SK Kasera
Proceedings of the 14th ACM international conference on Mobile computing and …, 2008
4092008
Secret key extraction from wireless signal strength in real environments
SN Premnath, S Jana, J Croft, PL Gowda, M Clark, SK Kasera, N Patwari, ...
IEEE Transactions on mobile Computing 12 (5), 917-930, 2012
3532012
NEUZZ: Efficient Fuzzing with Neural Program Smoothing
D She, K Pei, D Epstein, J Yang, B Ray, S Jana
Proceedings of the 40th IEEE Symposium on Security & Privacy, 2019
2512019
SlowFuzz: Automated Domain-Independent Detection of Algorithmic Complexity Vulnerabilities
T Petsios, J Zhao, AD Keromytis, S Jana
Proceedings of the 2017 ACM conference on Computer and communications security, 2017
2252017
Memento: Learning Secrets from Process Footprints
S Jana, V Shmatikov
IEEE Symposium on Security and Privacy 2012, 2012
2192012
Using Frankencerts for Automated Adversarial Testing of Certificate Validation in SSL/TLS Implementations
C Brubaker, S Jana, B Ray, S Khurshid, V Shmatikov
IEEE Symposium on Security and Privacy 2014, 2014
2162014
Hydra: Pruning adversarially robust neural networks
V Sehwag, S Wang, P Mittal, S Jana
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 19655-19666, 2020
1952020
A Scanner Darkly: Protecting User Privacy From Perceptual Applications
S Jana, A Narayanan, V Shmatikov
IEEE Symposium on Security and Privacy 2013, 2013
1932013
Password Managers: Attacks and Defenses
D Silver, S Jana, E Chen, C Jackson, D Boneh
23rd USENIX Security Symposium (USENIX Security '14), 2014
1882014
Beta-crown: Efficient bound propagation with per-neuron split constraints for neural network robustness verification
S Wang, H Zhang, K Xu, X Lin, S Jana, CJ Hsieh, JZ Kolter
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 29909-29921, 2021
1762021
MoonShine: Optimizing OS Fuzzer Seed Selection with Trace Distillation
S Pailoor, A Aday, S Jana
27th USENIX Security Symposium (USENIX Security 18), 2018
1642018
Enabling Fine-Grained Permissions for Augmented Reality Applications With Recognizers
S Jana, D Molnar, A Moshchuk, A Dunn, B Livshits, H Wang, E Ofek
22nd USENIX Security Symposium (USENIX Security '13), 2013
1472013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20