Παρακολούθηση
Dmytro Afanasiev
Dmytro Afanasiev
Radboud University, Assistant professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα science.ru.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ultrafast heating as a sufficient stimulus for magnetization reversal in a ferrimagnet
TA Ostler, J Barker, RFL Evans, RW Chantrell, U Atxitia, ...
Nature communications 3 (1), 666, 2012
8062012
Ultrafast spin dynamics in multisublattice magnets
JH Mentink, J Hellsvik, DV Afanasiev, BA Ivanov, A Kirilyuk, AV Kimel, ...
Physical review letters 108 (5), 057202, 2012
3132012
Ultrafast nonthermal photo-magnetic recording in a transparent medium
A Stupakiewicz, K Szerenos, D Afanasiev, A Kirilyuk, AV Kimel
Nature 542 (7639), 71-74, 2017
3122017
Ultrafast control of magnetic interactions via light-driven phonons
D Afanasiev, JR Hortensius, BA Ivanov, A Sasani, E Bousquet, YM Blanter, ...
Nature materials 20 (5), 607-611, 2021
1602021
Tunable non-integer high-harmonic generation in a topological insulator
CP Schmid, L Weigl, P Grössing, V Junk, C Gorini, S Schlauderer, S Ito, ...
Nature 593 (7859), 385-390, 2021
1262021
Ultrafast phononic switching of magnetization
A Stupakiewicz, CS Davies, K Szerenos, D Afanasiev, KS Rabinovich, ...
Nature Physics 17 (4), 489-492, 2021
1142021
Multiscale dynamics of helicity-dependent all-optical magnetization reversal in ferromagnetic Co/Pt multilayers
R Medapalli, D Afanasiev, DK Kim, Y Quessab, S Manna, SA Montoya, ...
Physical review B 96 (22), 224421, 2017
96*2017
Coherent spin-wave transport in an antiferromagnet
JR Hortensius, D Afanasiev, M Matthiesen, R Leenders, R Citro, AV Kimel, ...
Nature physics 17 (9), 1001-1006, 2021
882021
Control of the Ultrafast Photoinduced Magnetization across the Morin Transition in
D Afanasiev, BA Ivanov, A Kirilyuk, T Rasing, RV Pisarev, AV Kimel
Physical review letters 116 (9), 097401, 2016
862016
Berry phase engineering at oxide interfaces
DJ Groenendijk, C Autieri, TC van Thiel, W Brzezicki, JR Hortensius, ...
Physical Review Research 2 (2), 023404, 2020
852020
Controlling the anisotropy of a van der Waals antiferromagnet with light
D Afanasiev, JR Hortensius, M Matthiesen, S Mañas-Valero, M Šiškins, ...
Science advances 7 (23), eabf3096, 2021
732021
Laser Excitation of Lattice-Driven Anharmonic Magnetization Dynamics in Dielectric
D Afanasiev, I Razdolski, KM Skibinsky, D Bolotin, SV Yagupov, ...
Physical review letters 112 (14), 147403, 2014
732014
Ultrafast Spin Dynamics in Photodoped Spin-Orbit Mott Insulator
D Afanasiev, A Gatilova, DJ Groenendijk, BA Ivanov, M Gibert, S Gariglio, ...
Physical Review X 9 (2), 021020, 2019
422019
Resonant Pumping of Crystal Field Electronic Transitions as a Mechanism of Ultrafast Optical Control of the Exchange Interactions in Iron Oxides
RV Mikhaylovskiy, TJ Huisman, VA Gavrichkov, SI Polukeev, ...
Physical review letters 125 (15), 157201, 2020
412020
Attosecond clocking of correlations between Bloch electrons
J Freudenstein, M Borsch, M Meierhofer, D Afanasiev, CP Schmid, ...
Nature 610 (7931), 290-295, 2022
362022
Structures and Energetics of the Cation−π Interactions of Li+, Na+, and K+ with Cup-Shaped Molecules: Effect of Ring Addition to Benzene and Cavity Selectivity
TC Dinadayalane, D Afanasiev, J Leszczynski
The Journal of Physical Chemistry A 112 (34), 7916-7924, 2008
352008
Ultrathin complex oxide nanomechanical resonators
D Davidovikj, DJ Groenendijk, AMRVL Monteiro, A Dijkhoff, D Afanasiev, ...
Communications Physics 3 (1), 163, 2020
312020
Coupling charge and topological reconstructions at polar oxide interfaces
TC Van Thiel, W Brzezicki, C Autieri, JR Hortensius, D Afanasiev, ...
Physical review letters 127 (12), 127202, 2021
282021
Temperature dependent inverse spin Hall effect in Co/Pt spintronic emitters
M Matthiesen, D Afanasiev, JR Hortensius, TC Van Thiel, R Medapalli, ...
Applied Physics Letters 116 (21), 2020
262020
Photoinduced dynamics and femtosecond excitation of phonon modes in ferroelectric semiconductor Sn2P2S6
KA Brekhov, KA Grishunin, DV Afanas’ ev, SV Semin, NE Sherstyuk, ...
JETP letters 102, 372-377, 2015
262015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20