Παρακολούθηση
Georgios Vasios
Georgios Vasios
Department of Food Science and Nutrition, University of the Aegean, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effects of curcumin consumption on human chronic diseases: A narrative review of the most recent clinical data
M Mantzorou, E Pavlidou, G Vasios, E Tsagalioti, C Giaginis
Phytotherapy Research 32 (6), 957-975, 2018
1452018
Evaluating Mediterranean diet adherence in university student populations: Does this dietary pattern affect students' academic performance and mental health?
M Antonopoulou, M Mantzorou, A Serdari, K Bonotis, G Vasios, ...
The International journal of health planning and management 35 (1), 5-21, 2020
1282020
Nutritional status is associated with the degree of cognitive impairment and depressive symptoms in a Greek elderly population
M Mantzorou, K Vadikolias, E Pavlidou, A Serdari, G Vasios, C Tryfonos, ...
Nutritional Neuroscience 23 (3), 201-209, 2020
792020
Mediterranean diet adherence is associated with better cognitive status and less depressive symptoms in a Greek elderly population
M Mantzorou, K Vadikolias, E Pavlidou, C Tryfonos, G Vasios, A Serdari, ...
Aging clinical and experimental research 33, 1033-1040, 2021
612021
The association of emotional eating with overweight/obesity, depression, anxiety/stress, and dietary patterns: a review of the current clinical evidence
A Dakanalis, M Mentzelou, SK Papadopoulou, D Papandreou, ...
Nutrients 15 (5), 1173, 2023
572023
Current state of the art on the antioxidant activity of sage (Salvia spp.) and its bioactive components
E Poulios, C Giaginis, GK Vasios
Planta Medica 86 (04), 224-238, 2020
552020
Exclusive breastfeeding for at least four months is associated with a lower prevalence of overweight and obesity in mothers and their children after 2–5 years from delivery
M Mantzorou, D Papandreou, GK Vasios, E Pavlidou, G Antasouras, ...
Nutrients 14 (17), 3599, 2022
442022
Higher adherence to Mediterranean diet prior to pregnancy is associated with decreased risk for deviation from the maternal recommended gestational weight gain
AE Koutelidakis, O Alexatou, S Kousaiti, E Gkretsi, G Vasios, A Sampani, ...
International Journal of Food Sciences and Nutrition 69 (1), 84-92, 2018
262018
Medicinal plants consumption against urinary tract infections: a narrative review of the current evidence
E Poulios, GK Vasios, E Psara, C Giaginis
Expert Review of Anti-infective Therapy 19 (4), 519-528, 2021
242021
Current advances on the extraction and identification of bioactive components of sage (Salvia spp.)
E Poulios, C Giaginis, GK Vasios
Current Pharmaceutical Biotechnology 20 (10), 845-857, 2019
222019
Adherence to mediterranean diet and nutritional status in women with breast cancer: What is their impact on disease progression and recurrence-free patients’ survival?
M Mantzorou, M Tolia, A Poultsidi, GK Vasios, D Papandreou, ...
Current Oncology 29 (10), 7482-7497, 2022
182022
How to improve food waste management in hospitals through focussing on the four most common measures for reducing plate waste
G Antasouras, GK Vasios, C Kontogiorgis, Z Ioannou, E Poulios, ...
The International Journal of Health Planning and Management 38 (2), 296-316, 2023
162023
Retention behavior of flavonoids on immobilized artificial membrane chromatography and correlation with cell‐based permeability
F Tsopelas, M Tsagkrasouli, P Poursanidis, M Pitsaki, G Vasios, P Danias, ...
Biomedical Chromatography 32 (3), e4108, 2018
162018
Nutritional status is associated with health-related quality of life, physical activity, and sleep quality: a cross-sectional study in an elderly Greek population
SK Papadopoulou, M Mantzorou, G Voulgaridou, E Pavlidou, ...
Nutrients 15 (2), 443, 2023
152023
Simple physicochemical properties related with lipophilicity, polarity, molecular size and ionization status exert significant impact on the transfer of drugs and chemicals …
G Vasios, A Kosmidi, OI Kalantzi, A Tsantili-Kakoulidou, N Kavantzas, ...
Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology 12 (11), 1273-1278, 2016
142016
Maternal gestational diabetes is associated with high risk of childhood overweight and obesity: a cross-sectional study in pre-school children aged 2–5 years
M Mantzorou, D Papandreou, E Pavlidou, SK Papadopoulou, M Tolia, ...
Medicina 59 (3), 455, 2023
132023
Pre-pregnancy excess weight association with maternal sociodemographic, anthropometric and lifestyle factors and maternal perinatal outcomes
D Papandreou, M Mantzorou, S Tyrovolas, E Pavlidou, G Antasouras, ...
Nutrients 14 (18), 3810, 2022
132022
The relationship of ketogenic diet with neurodegenerative and psychiatric diseases: a scoping review from basic research to clinical practice
M Mentzelou, A Dakanalis, GK Vasios, M Gialeli, SK Papadopoulou, ...
Nutrients 15 (10), 2270, 2023
122023
Cranberry: A promising natural source of potential nutraceuticals with anticancer activity
M Mantzorou, A Zarros, G Vasios, S Theocharis, E Pavlidou, C Giaginis
Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry (Formerly Current Medicinal …, 2019
112019
Multiple conservation criteria, discursive conflicts and stakeholder preferences in the era of ecological modernization
AY Troumbis, GK Vasios, MN Hatziantoniou
Biodiversity and conservation 27, 1139-1156, 2018
92018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20