Lefteris Sidirourgos
Lefteris Sidirourgos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ethz.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Column-store support for RDF data management: not all swans are white
L Sidirourgos, R Goncalves, M Kersten, N Nes, S Manegold
Proceedings of the VLDB Endowment 1 (2), 1553-1563, 2008
2572008
Heuristics-based query optimisation for SPARQL
P Tsialiamanis, L Sidirourgos, I Fundulaki, V Christophides, P Boncz
Proceedings of the 15th International Conference on Extending Database …, 2012
1162012
SciBORQ: Scientific data management with Bounds On Runtime and Quality.
L Sidirourgos, ML Kersten, PA Boncz
CIDR 11, 296-301, 2011
852011
Positional update handling in column stores
S Héman, M Zukowski, NJ Nes, L Sidirourgos, P Boncz
Proceedings of the 2010 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2010
832010
Column imprints: a secondary index structure
L Sidirourgos, M Kersten
Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2013
652013
Query processing in RDF/S-based P2P database systems
G Kokkinidis, L Sidirourgos, V Christophides
Semantic Web and Peer-to-Peer, 59-81, 2006
282006
A database system with amnesia.
ML Kersten, L Sidirourgos
CIDR, 2017
122017
Scientific discovery through weighted sampling
L Sidirourgos, M Kersten, P Boncz
2013 IEEE International Conference on Big Data, 300-306, 2013
112013
Efficient query routing in RDF/S schema-based P2P systems
L Sidirourgos, G Kokkinidis, T Dalamagas
Proc. of the 4th Hellenic Data Management Symposium (HDMS’05), Athens, Greece, 2005
102005
Indexing views to route queries in a PDMS
L Sidirourgos, G Kokkinidis, T Dalamagas, V Christophides, T Sellis
Distributed and Parallel Databases 23 (1), 45-68, 2008
92008
Space-economical partial gram indices for exact substring matching
N Tang, L Sidirourgos, P Boncz
Proceedings of the 18th ACM conference on Information and knowledge …, 2009
82009
Scaling column imprints using advanced vectorization
L Sidirourgos, H Mühleisen
Proceedings of the 13th International Workshop on Data Management on New …, 2017
42017
Semantic Query Routing and Processing in P2P Digital Libraries
G Kokkinidis, L Sidirourgos, T Dalamagas, V Christophides
Proceedings of the 8th International Workshop of the DELOS Network of …, 2005
42005
Generic and updatable XML value indices covering equality and range lookups
L Sidirourgos, P Boncz
Proceedings of the 2009 EDBT/ICDT Workshops, 65-73, 2009
22009
Space efficient indexes for the big data era
E Sidirourgos
Dent 1966, 09-26, 2014
12014
Indexing views to route and plan queries in a peer data management system
LE Sidirourgos
Sl]: University of Crete Computer Science Department, 2005
12005
REPORT INS-E0802 DECEMBER 2008
E Sidirourgos, PA Boncz
2008
MonetDB
ML Kersten, PA Boncz, NJ Nes, S Manegold, KS Mullender, FE Groffen, ...
2005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18