Παρακολούθηση
Graesser
Graesser
Professor of Psychology and Institute for Intelligent Systems, University of Memphis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα memphis.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Constructing inferences during narrative text comprehension
A Graesser, T Singer, Murray, & Trabasso
Psychological Review, 101, 371-395, 1994
4591*1994
Is it an Agent, or just a Program?: A Taxonomy for Autonomous Agents
S Franklin, A Graesser
International workshop on agent theories, architectures, and languages, 21-35, 1996
44381996
Coh-Metrix: Analysis of text on cohesion and language
AC Graesser, DS McNamara, MM Louwerse, Z Cai
Behavior research methods, instruments, & computers 36 (2), 193-202, 2004
17902004
Question asking during tutoring
AC Graesser, NK Person
American educational research journal 31 (1), 104-137, 1994
14591994
The construction of situation models in narrative comprehension: An event-indexing model
RA Zwaan, MC Langston, AC Graesser
Psychological science 6 (5), 292-297, 1995
13421995
Prose comprehension beyond the word
AC Graesser
Springer Science & Business Media, 2013
11692013
Dimensions of situation model construction in narrative comprehension.
RA Zwaan, JP Magliano, AC Graesser
Journal of experimental psychology: Learning, memory, and cognition 21 (2), 386, 1995
9521995
Better to be frustrated than bored: The incidence, persistence, and impact of learners’ cognitive–affective states during interactions with three different computer-based …
RSJ Baker, SK D'Mello, MMT Rodrigo, AC Graesser
International Journal of Human-Computer Studies 68 (4), 223-241, 2010
8712010
Automated evaluation of text and discourse with Coh-Metrix
DS McNamara, AC Graesser, PM McCarthy, Z Cai
Cambridge University Press, 2014
8372014
Collaborative dialogue patterns in naturalistic one‐to‐one tutoring
AC Graesser, NK Person, JP Magliano
Applied cognitive psychology 9 (6), 495-522, 1995
8351995
Metacognition in educational theory and practice
DJ Hacker, J Dunlosky, AC Graesser
Routledge, 1998
8311998
Affect and learning: an exploratory look into the role of affect in learning with AutoTutor
S Craig, A Graesser, J Sullins, B Gholson
Journal of educational media 29 (3), 241-250, 2004
7942004
AutoTutor: An intelligent tutoring system with mixed-initiative dialogue
AC Graesser, P Chipman, BC Haynes, A Olney
IEEE Transactions on Education 48 (4), 612-618, 2005
7912005
Dynamics of affective states during complex learning
S D’Mello, A Graesser
Learning and Instruction 22 (2), 145-157, 2012
7332012
Language and simulation in conceptual processing
LW Barsalou, A Santos, WK Simmons, CD Wilson
Symbols, embodiment, and meaning, 245-283, 2008
7332008
Organizing Instruction and Study to Improve Student Learning. IES Practice Guide. NCER 2007-2004.
H Pashler, PM Bain, BA Bottge, A Graesser, K Koedinger, M McDaniel, ...
National Center for Education Research, 2007
7232007
Structures and procedures of implicit knowledge
AC Graesser, LF Clark
Ablex Pub, 1985
7231985
Confusion can be beneficial for learning
S D’Mello, B Lehman, R Pekrun, A Graesser
Learning and Instruction 29, 153-170, 2014
7022014
Coh-Metrix: Providing multilevel analyses of text characteristics
AC Graesser, DS McNamara, JM Kulikowich
Educational researcher 40 (5), 223-234, 2011
6892011
AutoTutor: A tutor with dialogue in natural language
AC Graesser, S Lu, GT Jackson, HH Mitchell, M Ventura, A Olney, ...
Behavior Research Methods, Instruments, & Computers 36 (2), 180-192, 2004
6262004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20