Παρακολούθηση
Sergios Dimitriadis
Sergios Dimitriadis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Brand strategies in social media
G Tsimonis, S Dimitriadis
Marketing Intelligence & Planning 32 (3), 328-344, 2014
10042014
An examination of the effects of service quality and satisfaction on customers' behavioral intentions in e‐shopping
S Gounaris, S Dimitriadis, V Stathakopoulos
Journal of services marketing 24 (2), 142-156, 2010
5632010
Assessing service quality on the web: evidence from business‐to‐consumer portals
S Gounaris, S Dimitriadis
Journal of Services Marketing, 2003
3192003
Managing the new service development process: towards a systemic model
E Stevens, S Dimitriadis
European journal of marketing 39 (1/2), 175-198, 2005
3052005
Exploring consumer‐brand relationship quality and identification: Qualitative evidence from cosmetics brands
E Papista, S Dimitriadis
Qualitative Market Research: An International Journal, 2012
1892012
New service development through the lens of organisational learning: evidence from longitudinal case studies
E Stevens, S Dimitriadis
Journal of Business Research 57 (10), 1074-1084, 2004
1782004
Integrated customer relationship management for service activities: an internal/external gap model
S Dimitriadis, E Stevens
Managing Service Quality: An International Journal 18 (5), 496-511, 2008
1662008
Antecedents of perceived quality in the context of internet retail stores
S Gounaris, S Dimitriadis, V Stathakopoulos
Journal of Marketing Management 21 (7-8), 669-700, 2005
1562005
Trust‐based segmentation: Preliminary evidence from technology‐enabled bank channels
S Dimitriadis, A Kouremenos, N Kyrezis
International Journal of Bank Marketing 29 (1), 5-31, 2011
1392011
Linking trust to use intention for technology‐enabled bank channels: The role of trusting intentions
S Dimitriadis, N Kyrezis
Psychology & Marketing 27 (8), 799-820, 2010
1242010
Testing perceived relational benefits as satisfaction and behavioral outcomes drivers
S Dimitriadis
International Journal of Bank Marketing 28 (4), 297-313, 2010
1022010
Store layout effects on consumer behavior in 3D online stores
I Krasonikolakis, A Vrechopoulos, A Pouloudi, S Dimitriadis
European Journal of Marketing, 2018
852018
Consumer–green brand relationships: revisiting benefits, relationship quality and outcomes
E Papista, S Dimitriadis
Journal of Product & Brand Management, 2019
842019
Types of value and cost in consumer–green brands relationship and loyalty behaviour
E Papista, P Chrysochou, A Krystallis, S Dimitriadis
Journal of Consumer Behaviour 17 (1), e101-e113, 2018
832018
Transformational leadership as a mediator of the relationship between behavior-based control and salespeople's key outcomes: An initial investigation
N Panagopoulos, S Dimitriadis
European Journal of Marketing 43 (7/8), 1008-1031, 2009
822009
Does trust in the bank build trust in its technology-based channels?
S Dimitriadis, N Kyrezis
Journal of financial services marketing 13, 28-38, 2008
792008
The effect of trust, channel technology, and transaction type on the adoption of self-service bank channels
S Dimitriadis, N Kyrezis
The Service Industries Journal 31 (8), 1293-1310, 2011
762011
Customers' relationship expectations and costs as segmentation variables: preliminary evidence from banking
S Dimitriadis
Journal of Services Marketing, 2011
522011
Integrating relationship quality and consumer-brand identification in building brand relationships: proposition of a conceptual model
S Dimitriadis, E Papista
The Marketing Review 10 (4), 385-401, 2010
462010
Linking consumer-brand identification to relationship quality: An integrated framework
S Dimitriadis, E Papista
Journal of Customer Behaviour 10 (3), 271-289, 2011
412011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20