Παρακολούθηση
Jindrich Matousek
Jindrich Matousek
Associate Professor, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kky.zcu.cz - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Talking with Computer in Czech
J Psutka, L Müller, J Matoušek, V Radová
Academia, Prague, 752, 2006
251*2006
Current state of Czech text-to-speech system ARTIC
J Matoušek, D Tihelka, J Romportl
Lecture Notes in Computer Science: Text, Speech and Dialogue, 439-446, 2006
752006
Enhancements of Viterbi search for fast unit selection synthesis
D Tihelka, J Kala, J Matoušek
Interspeech, 174-177, 2010
642010
Automatic segmentation for Czech concatenative speech synthesis using statistical approach with boundary-specific correction
J Matousek, D Tihelka, J Psutka
Interspeech (Eurospeech), 301-304, 2003
622003
Building of a speech corpus optimised for unit selection TTS synthesis
J Matoušek, D Tihelka, J Romportl
Lang. Resources and Eval. (LREC), 2008
582008
Current state of text-to-speech system ARTIC: a decade of research on the field of speech technologies
D Tihelka, Z Hanzlíček, M Jůzová, J Vít, J Matoušek, M Grůber
Text, Speech, and Dialogue: 21st International Conference, TSD 2018, Brno …, 2018
412018
Recording and annotation of speech corpus for Czech unit selection speech synthesis
J Matoušek, J Romportl
Lecture Notes in Computer Science: Text, Speech and Dialogue, 326-333, 2007
402007
Design, implementation and evaluation of the Czech realistic audio-visual speech synthesis
M Zelezny, Z Krnoul, P Cisar, J Matousek
Signal Processing 86 (12), 3657-3673, 2006
402006
Unit selection and its relation to symbolic prosody: a new approach
D Tihelka, J Matousek
Interspeech, 2042-2045, 2006
372006
Automatic pitch-synchronous phonetic segmentation
J Matoušek, J Romportl
Interspeech, 1626-1629, 2008
362008
Recent improvements on ARTIC: Czech text-to-speech system
J Matousek, J Romportl, D Tihelka, Z Tychtl
Interspeech (Internat. Conf. on Spoken Lang. Process. - ICSLP), 1933-1936, 2004
332004
On the detection of pitch marks using a robust multi-phase algorithm
M Legát, J Matoušek, D Tihelka
Speech Communication 53 (4), 552-566, 2011
322011
Design of speech corpus for text-to-speech synthesis
J Matousek, J Psutka, J Kruta
Interspeech (Eurospeech), 2047-2050, 2001
322001
Czech Broadcast News Corpus
V Radová, J Psutka, V Psutka Josef, L Müller, P Ircing, J Matoušek, ...
Katedra kybernetiky, fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v …, 0
31*
ARTIC: A new Czech text-to-speech system using statistical approach to speech segment database construction
J Matousek, J Psutka
Interspeech (Internat. Conf. on Spoken Lang. Process. - ICSLP), 612-615, 2000
292000
Experiments with automatic segmentation for Czech speech synthesis
J Matoušek, D Tihelka, J Psutka
Lecture Notes in Computer Science: Text, Speech and Dialogue, 287-294, 2003
282003
On building phonetically and prosodically rich speech corpus for text-to-speech synthesis
J Matoušek, J Romportl
Computational Intelligence, 442-447, 2006
272006
Air traffic control communication (ATCC) speech corpora and their use for ASR and TTS development
L Šmídl, J Švec, D Tihelka, J Matoušek, J Romportl, P Ircing
Language Resources and Evaluation, 1-16, 2019
262019
Improving automatic dubbing with subtitle timing optimisation using video cut detection
J Matousek, J Vit
IEEE Internat. Conf. Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2385-2388, 2012
262012
A robust multi-phase pitch-mark detection algorithm
M Legát, J Matoušek, D Tihelka
Interspeech, 1641-1644, 2007
262007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20