Παρακολούθηση
Guillaume Lombardi
Guillaume Lombardi
CNRS LSPM - University Sorbonne Paris Nord
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lspm.cnrs.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
High quality MPACVD diamond single crystal growth: high microwave power density regime
J Achard, F Silva, A Tallaire, X Bonnin, G Lombardi, K Hassouni, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 40 (20), 6175, 2007
2102007
Application of mid-infrared tuneable diode laser absorption spectroscopy to plasma diagnostics: a review
J Röpcke, G Lombardi, A Rousseau, PB Davies
Plasma Sources Science and Technology 15 (4), S148, 2006
1222006
Detailed study of the plasma-activated catalytic generation of ammonia in N2-H2 plasmas
JH Van Helden, W Wagemans, G Yagci, RAB Zijlmans, DC Schram, ...
Journal of applied physics 101 (4), 2007
1022007
Modeling of microwave discharges of H2 admixed with CH4 for diamond deposition
G Lombardi, K Hassouni, GD Stancu, L Mechold, J Röpcke, A Gicquel
Journal of Applied Physics 98 (5), 2005
1002005
Determination of gas temperature and C2 density in Ar/H2/CH4 microwave discharges used for nanocrystalline diamond deposition from the C {sub 2} Mulliken system
G Lombardi, F Benedic, F Mohasseb, K Hassouni, A Gicquel
plasma sources science technology, 2004
732004
Spectroscopic diagnostics and modeling of Ar∕ H2∕ CH4 microwave discharges used for nanocrystalline diamond deposition
G Lombardi, K Hassouni, F Bénédic, F Mohasseb, J Röpcke, A Gicquel
Journal of applied physics 96 (11), 6739-6751, 2004
662004
Trace gas measurements using optically resonant cavities and quantum cascade lasers operating at room temperature
S Welzel, G Lombardi, PB Davies, R Engeln, DC Schram, J Röpcke
Journal of Applied Physics 104 (9), 2008
552008
Study of an H2/CH4 moderate pressure microwave plasma used for diamond deposition: modelling and IR tuneable diode laser diagnostic
G Lombardi, K Hassouni, GD Stancu, L Mechold, J Röpcke, A Gicquel
Plasma Sources Science and Technology 14 (3), 440, 2005
462005
Overview of the different aspects in modelling moderate pressure H2 and H2/CH4 microwave discharges
K Hassouni, G Lombardi, X Duten, G Haagelar, F Silva, A Gicquel, ...
Plasma Sources Science and Technology 15 (1), 117, 2006
432006
Measurement of vibrational, gas, and rotational temperatures of H2 (X1Σg+) in radio frequency inductive discharge plasma by multiplex coherent anti-Stokes Raman scattering …
VA Shakhatov, O De Pascale, M Capitelli, K Hassouni, G Lombardi, ...
Physics of Plasmas 12 (2), 2005
412005
Quantitative detection of methyl radicals in non-equilibrium plasmas: a comparative study
G Lombardi, GD Stancu, F Hempel, A Gicquel, J Röpcke
Plasma sources science & technology 13 (1), 27-38, 2004
352004
Progresses on the use of two-photon absorption laser induced fluorescence (TALIF) diagnostics for measuring absolute atomic densities in plasmas and flames
K Gazeli, G Lombardi, X Aubert, CY Duluard, S Prasanna, K Hassouni
plasma 4 (1), 145-171, 2021
312021
Formation of soot particles in Ar/H2/CH4 microwave discharges during nanocrystalline diamond deposition: A modeling approach
K Hassouni, F Mohasseb, F Bénédic, G Lombardi, A Gicquel
Pure and applied chemistry 78 (6), 1127-1145, 2006
292006
Blister formation and hydrogen retention in aluminium and beryllium: A modeling and experimental approach
C Quirós, J Mougenot, G Lombardi, M Redolfi, O Brinza, Y Charles, ...
Nuclear Materials and Energy 12, 1178-1183, 2017
282017
Nonequilibrium vibrational excitation of H2 in radiofrequency discharges: A theoretical approach based on coherent anti-Stokes Raman spectroscopy measurements
K Hassouni, G Lombardi, A Gicquel, M Capitelli, VA Shakhatov, ...
Physics of plasmas 12 (7), 2005
272005
Effects of the growth and the charge of carbon nanoparticles on direct current discharges
C Arnas, A Michau, G Lombardi, L Couëdel, K Kumar K
Physics of Plasmas 20 (1), 2013
252013
Carbon dust formation in a cold plasma from cathode sputtering
C Arnas, A Mouberi, K Hassouni, A Michau, G Lombardi, X Bonnin, ...
Journal of nuclear materials 390, 140-143, 2009
252009
Effects of pulsed microwave plasmas on diamond deposition
G Lombardi, X Duten, K Hassouni, A Rousseau, A Gicquel
Journal of The Electrochemical Society 150 (5), C311, 2003
242003
Improvement of nanocrystalline diamond film growth process using pulsed Ar/H2/CH4 microwave discharges
P Bruno, F Bénédic, F Mohasseb, G Lombardi, F Silva, K Hassouni
Journal of Physics D: Applied Physics 37 (22), L35, 2004
232004
Field reversal and particle growth in DC discharge
A Michau, G Lombardi, L Colina Delacqua, M Redolfi, C Arnas, P Jestin, ...
Plasma Chemistry and Plasma Processing 32, 451-470, 2012
212012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20