Παρακολούθηση
Konstantinos Kalkanis
Konstantinos Kalkanis
Assistant Professor, University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review of the potential for the recovery of wind turbine blade waste materials
CS Psomopoulos, K Kalkanis, S Kaminaris, GC Ioannidis, P Pachos
Recycling 4 (1), 7, 2019
57*2019
Wind turbine blade composite materials-End of life treatment methods
K Kalkanis, CS Psomopoulos, S Kaminaris, G Ioannidis, P Pachos
Energy Procedia 157, 1136-1143, 2019
492019
Sustainable energy harvesting through triboelectric nano–generators: a review of current status and applications
DA Barkas, CS Psomopoulos, P Papageorgas, K Kalkanis, D Piromalis, ...
Energy Procedia 157, 999-1010, 2019
482019
The role of energy recovery from wastes in the decarbonization efforts of the EU power sector
CS Psomopoulos, K Kiskira, K Kalkanis, HC Leligou, NJ Themelis
IET Renewable Power Generation 16 (1), 48-64, 2022
212022
A review of structural health monitoring methods for composite materials
S Metaxa, K Kalkanis, CS Psomopoulos, SD Kaminaris, G Ioannidis
Procedia Structural Integrity 22, 369-375, 2019
202019
Transforming waste to wealth, achieving circular economy
K Kalkanis, DE Alexakis, E Kyriakis, K Kiskira, J Lorenzo-Llanes, ...
Circular Economy and Sustainability 2 (4), 1541-1559, 2022
162022
Investigating the correlation of Purchase Power Parity (PPP) with the adopted waste management method in EU28
E Kyriakis, C Psomopoulos, K Kalkanis
Social Sciences 8 (5), 162, 2019
162019
A review of sustainability standards and ecolabeling in the textile industry
S Plakantonaki, K Kiskira, N Zacharopoulos, I Chronis, F Coelho, ...
Sustainability 15 (15), 11589, 2023
122023
Experimental control of curing via dielectric and fibre Bragg grating sensors for composite patch repairs
K Kalkanis, GJ Tsamasphyros, GN Kanderakis, N Pantelelis, M Tur, ...
Sensor Letters 9 (4), 1265-1272, 2011
112011
Advanced Manufacturing Design of an Emergency Mechanical Ventilator via 3D Printing—Effective Crisis Response
K Kalkanis, K Kiskira, P Papageorgas, SD Kaminaris, D Piromalis, ...
Sustainability 15 (4), 2857, 2023
52023
Evaluating the energy demand for municipal solid wastes treatment facilities: A critical approach toward sustainable development
CS Psomopoulos, I Limperis, K Kalkanis
AIP Conference Proceedings 2190 (1), 2019
52019
Numerical and Experimental Investigation for Optimum Placement of Dielectric Sensors to/into a Damaged Structure
K Kalkanis, GJ Tsamasphyros, TK Papathanasiou, GN Kanderakis
Sensor Letters 9 (4), 1292-1297, 2011
42011
Combined application of Bragg gratings and dielectric sensors for the cure monitoring of bonded composite repairs
G Tsamasphyros, K Kalkanis, G Kanderakis, N Pantelelis, M Tur, Y Botsev, ...
20th International Conference on Optical Fibre Sensors 7503, 506-509, 2009
42009
Numerical investigation of the optimum placement locations of optical Fiber Bragg Grating sensors for the health monitoring of bonded composite repairs
G Tsamasphyros, GN Kanderakis, C Vrettos, K Kalkanis
Macromolecular Symposia 247 (1), 221-229, 2007
42007
Structural Health Monitoring for the Advanced Maintenance of Wind Turbines: A review
K Kalkanis, S Kaminaris, C Psomopoulos, G Ioannidis, G Kanderakis
Int. J. Energy Environ 12, 69-79, 2018
32018
Experimental Control of Curing & Structural Health Monitoring for Composite Patch Repairs.
K Kalkanis, GJ Tsamasphyros, GN Kanderakis, N Pantelelis, G Maistros, ...
Journal of Engineering Science & Technology Review 4 (1), 2011
32011
Structural Health Monitoring Of Composite Patch Repairs Using Embedded Fiber Bragg Grating Sensors and Neural Network Techniques
GJ Tsamasphyros, NK Fournarakis, K Kalkanis, AC Christopoulos, ...
Book of Abstracts, 79, 2007
32007
Simulated Partial Discharge Harmonic Data generation for Neural Network Training in the Absence of real measurements: A first Approach
DA Barkas, K Kalkanis, GC Ioannidis, SD Kaminaris, CS Psomopoulos
2022 Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET), 1-5, 2022
22022
End of life treatment of photovoltaic panels. Expected volumes up to 2045 in EU
CS Psomopoulos, K Kalkanis, ED Chatzistamou, K Kiskira, GC Ioannidis, ...
AIP Conference Proceedings 2437 (1), 2022
22022
Том. 1042
G Tsamasphyros, K Kalkanis, GI Anthoulis, P Maroulas, O Grigoryeva, ...
IVth International Conference on Times of Polymers (TOP) and Composites.-Сер …, 2008
22008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20