Παρακολούθηση
Belal M. Abu Ata
Belal M. Abu Ata
Associate Prof., Yarmouk University,
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα yu.edu.jo - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A novel root based Arabic stemmer
MN Al-Kabi, SA Kazakzeh, BMA Ata, SA Al-Rababah, IM Alsmadi
Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences 27 (2), 94-103, 2015
742015
A Rule-Based Stemmer for Arabic Gulf Dialect
B Abu Ata, A Al-Omari
Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences 27 (2 …, 2015
482015
Arabic Light Stemmer (ARS)
A Al-Omari, B Abu Ata
Journal of Engineering Science & Technology (JESTEC), 9 (6), 2014
332014
Arabic Word Stemming Algorithms and Retrieval Effectiveness
TMT Sembok, BM Abuata
The World Congress on Engineering 2013 3, 1577-1582, 2013
232013
A Topical Classification of Quranic Arabic Text
MN Al-Kabi, BM Abuata, HA Wahsheh, IM Alsmadi
Taibah University International Conference on Advances in Information …, 2013
232013
Website Usability Evaluation and Search Engine Optimization for Eighty Arab University Websites
A Al-Ananbeh, B Abu Ata, I Al-Kabi, M., and Alsmadi
ABHATH AL-YARMOUK: "Basic Sci. & Eng." 21 (1), 107-122, 2012
192012
A Rule-Based Algorithm for the Detection of Arud Meter in Classical Arabic Poetry
B Abuata, A Al-Omari
The International Arab Journal of Information Technology (IAJIT), 2017
152017
Building and Benchmarking New Heavy/Light Arabic Stemmer
A Al-Omari, B Abu Ata, Al-Kabi. M
The fourth International Conference on Information and Communication Systems …, 2013
142013
A Rule Based Arabic Stemming Algorithm.
TMT Sembok, BMA Ata, ZA Bakar
Proceedings of the 5th European conference on European computing conference …, 2011
132011
A Rule and Template Based Stemming Algorithm for Arabic Language
BMAAZAB Tengku Mohd T. Sembok
International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences …, 2011
112011
SISDOM: A Multilingual Document Retrieval System
BA Ata, TM T. S, M Yusoff
International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS’95), 1995
8*1995
Pen Testing for WEB Applications
WA A-Ahmad A, Abu Ata B.
International Journal of Information Technology and Web Engineering (IJITWE …, 2012
62012
ME: A Multimedia Based Tutoring System for Mathematics
HB Zaman, Tengku Mohd. T. S, M Yusoff, et. al. Belal Abu Ata
International Conference on Information Technology & Multimedia, 1998
31998
LSB Technique for image and text hiding using the red and green channels
AM Manasrah, BMA Ata
Journal of Engineering Science and Technology 13 (11), 3473-3488, 2018
12018
Web Image Search Engine Evaluation
M Abu Sini, B Abu Ata
International Arab Journal of e-Technology (IAJeT) 3 (2), 90-98, 2013
1*2013
Discovering the Web Usage in three Jordanian Universities
A Al-Qwaqenah, BA Ata, M Al-Kabi.
The International Conference on Information and Communication Systems (ICICS …, 2011
12011
ISTILAH SAINS: a bilingual scientific terms maintenance and retrieving software on the Web
TMT Sembok, M Yusoff, BA Ata, K Palasundram
IET Digital Library, 1999
11999
A Topic Modeling Based Approach for Enhancing Corpus Querying
NT Alhindawi, BA Ata, LM Obeidat, MS Al-Batah, M Abu-Ata
International Journal of Open Source Software and Processes (IJOSSP) 10 (3 …, 2019
2019
Content Based Web Image Search Engine Evaluation Using Arabic Text Queries
L Al-Quraan, S Nusir, B Abuata
International Journal of Applied Research on Information Technology and …, 2017
2017
Web Usage Analysis in Six Arab States and Three Universities
A Al-Qwaqenah, M Al-Kabi, B Abu Ata
ABHATH AL-YARMOUK: "Basic Science & Engineering." 21 (1), 59-84, 2012
2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20