Παρακολούθηση
Christian Klingenberg
Christian Klingenberg
University of Würzburg, Dept. of Mathematics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mathematik.uni-wuerzburg.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Vertical structure of a supernova-driven turbulent, magnetized interstellar medium
AS Hill, MR Joung, MM Mac Low, RA Benjamin, LM Haffner, ...
The Astrophysical Journal 750 (2), 104, 2012
2022012
Front tracking and two-dimensional Riemann problems
J Glimm, C Klingenberg, O McBryan, B Plohr, D Sharp, S Yaniv
Advances in Applied Mathematics 6 (3), 259-290, 1985
1781985
Convex conservation laws with discontinuous coefficients. Existence, uniqueness and asymptotic behavior
C Klingenberg, NH Risebro
Communications in Partial Differential Equations 20 (11-12), 1959-1990, 1995
1651995
A robust numerical scheme for highly compressible magnetohydrodynamics: Nonlinear stability, implementation and tests
K Waagan, C Federrath, C Klingenberg
Journal of Computational Physics 230 (9), 3331-3351, 2011
1612011
A multiwave approximate Riemann solver for ideal MHD based on relaxation. I: theoretical framework
F Bouchut, C Klingenberg, K Waagan
Numerische Mathematik 108, 7-42, 2007
1232007
A multiwave approximate Riemann solver for ideal MHD based on relaxation II: numerical implementation with 3 and 5 waves
F Bouchut, C Klingenberg, K Waagan
Numerische Mathematik 115, 647-679, 2010
1052010
A second order well-balanced finite volume scheme for Euler equations with gravity
P Chandrashekar, C Klingenberg
SIAM Journal on Scientific Computing 37 (3), B382-B402, 2015
972015
A front tracking approach to a model of continuous sedimentation in ideal clarifier–thickener units
R Bürger, KH Karlsen, C Klingenberg, NH Risebro
Nonlinear Analysis: Real World Applications 4 (3), 457-481, 2003
792003
Stability of a resonant system of conservation laws modeling polymer flow with gravitation
C Klingenberg, NH Risebro
Journal of Differential Equations 170 (2), 344-380, 2001
742001
Entropy stable finite volume scheme for ideal compressible MHD on 2-D Cartesian meshes
P Chandrashekar, C Klingenberg
SIAM Journal on Numerical Analysis 54 (2), 1313-1340, 2016
712016
High order direct Arbitrary-Lagrangian-Eulerian schemes on moving Voronoi meshes with topology changes
E Gaburro, W Boscheri, S Chiocchetti, C Klingenberg, V Springel, ...
Journal of Computational Physics 407, 109167, 2020
642020
Astrophysical hydrodynamics with a high-order discontinuous Galerkin scheme and adaptive mesh refinement
K Schaal, A Bauer, P Chandrashekar, R Pakmor, C Klingenberg, ...
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 453 (4), 4278-4300, 2015
642015
Well-balanced schemes to capture non-explicit steady states: Ripa model
V Desveaux, M Zenk, C Berthon, C Klingenberg
Mathematics of Computation 85 (300), 1571-1602, 2016
582016
A well‐balanced scheme to capture non‐explicit steady states in the Euler equations with gravity
V Desveaux, M Zenk, C Berthon, C Klingenberg
International Journal for Numerical Methods in Fluids 81 (2), 104-127, 2016
562016
A consistent kinetic model for a two-component mixture with an application to plasma
C Klingenberg, M Pirner, G Puppo
arXiv preprint arXiv:1806.09462, 2018
552018
A numerical scheme for the compressible low-Mach number regime of ideal fluid dynamics
W Barsukow, PVF Edelmann, C Klingenberg, F Miczek, FK Röpke
Journal of Scientific Computing 72, 623-646, 2017
552017
Arbitrary order finite volume well-balanced schemes for the Euler equations with gravity
C Klingenberg, G Puppo, M Semplice
SIAM Journal on Scientific Computing 41 (2), A695-A721, 2019
492019
The Riemann problem for the multidimensional isentropic system of gas dynamics is ill-posed if it contains a shock
S Markfelder, C Klingenberg
Archive for Rational Mechanics and Analysis 227, 967-994, 2018
452018
A relaxation scheme for conservation laws with a discontinuous coefficient
K Karlsen, C Klingenberg, N Risebro
Mathematics of computation 73 (247), 1235-1259, 2004
432004
Well-balanced central finite volume methods for the Ripa system
R Touma, C Klingenberg
Applied Numerical Mathematics 97, 42-68, 2015
402015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20