Παρακολούθηση
Lotfi A. Zadeh
Lotfi A. Zadeh
Professor Emeritus, EECS, UC Berkeley
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eecs.berkeley.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fuzzy Sets
L Zadeh
Information and Control 8, 338-353, 1965
136626*1965
The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning—I
LA Zadeh
Information sciences 8 (3), 199-249, 1975
36679*1975
The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning—I
LA Zadeh
Information sciences 8 (3), 199-249, 1975
209261975
Decision-making in a fuzzy environment
RE Bellman, LA Zadeh
Management science 17 (4), B-141-B-164, 1970
120611970
Fuzzy logic= computing with words
LA Zadeh
IEEE transactions on fuzzy systems 4 (2), 103-111, 1996
7449*1996
Fuzzy logic
LA Zadeh
Computer 21 (4), 83-93, 1988
5618*1988
Similarity relations and fuzzy orderings
LA Zadeh
Information sciences 3 (2), 177-200, 1971
37371971
Toward a theory of fuzzy information granulation and its centrality in human reasoning and fuzzy logic
LA Zadeh
Fuzzy sets and systems 90 (2), 111-127, 1997
36621997
Probability measures of fuzzy events
LA Zadeh
Journal of mathematical analysis and applications 23 (2), 421-427, 1968
35541968
Fuzzy sets, information and control
LA Zadeh
Information and control 8 (3), 338-353, 1965
34281965
Fuzzy sets and information granularity
LA Zadeh
Fuzzy sets, fuzzy logic, and fuzzy systems: selected papers, 433-448, 1979
3200*1979
Feature extraction: foundations and applications
I Guyon, S Gunn, M Nikravesh, LA Zadeh
Springer, 2008
28032008
Linear system theory: the state space approach
L Zadeh, C Desoer
Courier Dover Publications, 2008
27962008
A computational approach to fuzzy quantifiers in natural languages
LA Zadeh
Computational linguistics, 149-184, 1983
25401983
Fuzzy random variables
ML Puri, DA Ralescu, L Zadeh
Readings in fuzzy sets for intelligent systems, 265-271, 1993
25121993
On fuzzy algorithms
LA Zadeh
fuzzy sets, fuzzy logic, and fuzzy systems: selected papers By Lotfi A Zadeh …, 1996
23361996
From computing with numbers to computing with words. From manipulation of measurements to manipulation of perceptions
LA Zadeh
IEEE Transactions on circuits and systems I: fundamental theory and …, 1999
22461999
Fuzzy sets and their applications to cognitive and decision processes: Proceedings of the us–japan seminar on fuzzy sets and their applications, held at the university of …
LA Zadeh, KS Fu, K Tanaka
Academic press, 2014
2135*2014
The role of fuzzy logic in the management of uncertainty in expert systems
LA Zadeh
Fuzzy sets and systems 11 (1-3), 199-227, 1983
18541983
Is there a need for fuzzy logic?
LA Zadeh
Information sciences 178 (13), 2751-2779, 2008
17892008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20