Follow
Tomasz Kulpa
Tomasz Kulpa
Nieznane powiązanie
Verified email at pk.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Freight Truck Trip Generation Modelling at Regional Level
T Kulpa
Procedia - Social and Behavioral Sciences 111, 197-202, 2014
392014
Analysis of household survey sample size in trip modelling process
T Kulpa, A Szarata
Transportation Research Procedia 14, 1753-1761, 2016
182016
Modelowanie potencjałów ruchotwórczych w drogowych przewozach ładunków w skali regionu
T Kulpa
162013
Modelowanie wyboru środka transportu–porównanie regresji logistycznej i logitowego modelu wyboru dyskretnego
R Kucharski, A Szarata, M Bauer, T Kulpa
X Poznańska Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu: Problemy komunikacyjne …, 2015
92015
Model wyboru środka transportu w dojazdach do iz pracy w Warszawie
R Kucharski, T Kulpa, A Szarata
Transport Miejski i Regionalny, 20-25, 2016
62016
Wspólna podróż jednym samochodem jako element zrównoważonego transportu
A Faron, T Kulpa
Transport Miejski i Regionalny, 2008
62008
Development of the transport model for the Masovian Voivodeship
T Kulpa, A Szarata
Contemporary Challenges of Transport Systems and Traffic Engineering: 13th …, 2017
52017
Analiza wpływu rozszerzenia strefy płatnego parkowania w Krakowie na zachowania kierowców
C Kubala, T Kulpa
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2015
52015
Zmiany zachowań komunikacyjnych pasażerów po uruchomieniu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Małopolsce
T KulPA, S Kulas, B Popadiak
Transport Miejski i Regionalny, 5-10, 2017
42017
Tetany as a complication after strumectomy
R Chrzan, J Węgiel, T Kulpa
Comparative Professional Pedagogy 5 (82), 292-296, 2010
42010
Doświadczenia z prowadzenia zajęć z wykorzystaniem platformy Moodle
T Kulpa
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej …, 2014
32014
Multichannel cyclist queuing behaviour at signalised cycle crossings
R Kucharski, A Drabicki, T Kulpa, A Szarata
Proc., 6th Symposium of the European Association for Research in Transportation, 2017
22017
Ocena wybranych działań podejmowanych na rzecz zrównoważonej mobilności w Krakowie
J Paszkowski, T Kulpa
Transport Miejski i Regionalny, 32--35, 2017
22017
Funkcjonowanie kontrapasów rowerowych w obrębie skrzyżowań
T Kulpa, S Kulas
Transport Miejski i Regionalny, 25-29, 2016
22016
Budowa regionalnych modeli transportowych-założenia i dylematy
T Kulpa, R Kucharski, A Szarata
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 347--356, 2016
22016
Tworzenie modeli podróży z wykorzystaniem baz danych GIS
T Kulpa, K Banet, S Rogala
Transport Miejski i Regionalny, 2016
22016
Wybrane problemy oznakowania stref płatnego parkowania
Ł Franek, T Kulpa
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2013
22013
Roboty ziemne, drogi, ulice: przepisy projektowania technicznego wraz z komentarzem
J Cieśliński, T Kulpa
22012
Transport ładunków–klasyfikacja i przegląd modeli podróży
T Kulpa
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2009
22009
Method to decompose regional travel demand model-case study of Małopolska region
R Kucharski, J Mielczarek, T Kulpa, A Drabicki
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20