Παρακολούθηση
Theano Iliopoulou
Theano Iliopoulou
National Technical University of Athens, School of Civil Engineering, Department of Water Resources
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A global-scale investigation of stochastic similarities in marginal distribution and dependence structure of key hydrological-cycle processes
P Dimitriadis, D Koutsoyiannis, T Iliopoulou, P Papanicolaou
Hydrology 8 (2), 59, 2021
592021
Revisiting long-range dependence in annual precipitation
T Iliopoulou, SM Papalexiou, Y Markonis, D Koutsoyiannis
Journal of Hydrology 556, 891-900, 2018
562018
On the long-range dependence properties of annual precipitation using a global network of instrumental measurements
H Tyralis, P Dimitriadis, D Koutsoyiannis, PE O'Connell, K Tzouka, ...
Advances in Water Resources 111, 301-318, 2018
422018
Revealing hidden persistence in maximum rainfall records
T Iliopoulou, D Koutsoyiannis
Hydrological Sciences Journal 64 (14), 1673-1689, 2019
292019
Projecting the future of rainfall extremes: Better classic than trendy
T Iliopoulou, D Koutsoyiannis
Journal of Hydrology, 125005, 2020
282020
Insights into the Oroville dam 2017 Spillway incident
A Koskinas, A Tegos, P Tsira, P Dimitriadis, T Iliopoulou, P Papanicolaou, ...
Geosciences 9 (1), 37, 2019
272019
Stochastic evaluation of landscapes transformed by renewable energy installations and civil works
GF Sargentis, P Dimitriadis, R Ioannidis, T Iliopoulou, D Koutsoyiannis
Energies 12 (14), 2817, 2019
252019
Evolution of clustering quantified by a stochastic method—Case studies on natural and human social structures
GF Sargentis, T Iliopoulou, S Sigourou, P Dimitriadis, D Koutsoyiannis
Sustainability 12 (19), 7972, 2020
222020
A large sample analysis of European rivers on seasonal river flow correlation and its physical drivers
T Iliopoulou, C Aguilar, B Arheimer, M Bermúdez, N Bezak, A Ficchì, ...
Hydrology and Earth System Sciences 23 (1), 73-91, 2019
202019
Water and energy
N Mamassis, A Efstratiadis, P Dimitriadis, T Iliopoulou, R Ioannidis, ...
Handbook of Water Resources Management: Discourses, Concepts and Examples …, 2021
182021
Characterizing and modeling seasonality in extreme rainfall
T Iliopoulou, D Koutsoyiannis, A Montanari
Water Resources Research 54 (9), 6242-6258, 2018
182018
Investigation on the stochastic nature of the solar radiation process
G Koudouris, P Dimitriadis, T Iliopoulou, N Mamassis, D Koutsoyiannis
Energy Procedia 125, 398-404, 2017
162017
Simulation of electricity demand in a remote island for optimal planning of a hybrid renewable energy system
K Mavroyeoryos, I Engonopoulos, H Tyralis, P Dimitriadis, ...
Energy Procedia 125, 435-442, 2017
142017
Simulation of water-energy fluxes through small-scale reservoir systems under limited data availability
K Papoulakos, G Pollakis, Y Moustakis, A Markopoulos, T Iliopoulou, ...
Energy Procedia 125, 405-414, 2017
142017
Landscape planning of infrastructure through focus points’ clustering analysis. Case study: Plastiras artificial lake (Greece)
GF Sargentis, R Ioannidis, T Iliopoulou, P Dimitriadis, D Koutsoyiannis
Infrastructures 6 (1), 12, 2021
132021
Optimal utilization of water resources for local communities in mainland Greece (case study of Karyes, Peloponnese)
GF Sargentis, P Dimitriadis, R Ioannidis, T Iliopoulou, E Frangedaki, ...
Procedia Manufacturing 44, 253-260, 2020
132020
Creating the electric energy mix in a non-connected island
M Chalakatevaki, P Stamou, S Karali, V Daniil, P Dimitriadis, K Tzouka, ...
Energy Procedia 125, 425-434, 2017
132017
Stratification: An entropic view of society’s structure
GF Sargentis, T Iliopoulou, P Dimitriadis, N Mamassis, D Koutsoyiannis
World 2 (2), 153-174, 2021
112021
A stochastic model for the hourly solar radiation process for application in renewable resources management
G Koudouris, P Dimitriadis, T Iliopoulou, N Mamassis, D Koutsoyiannis
Advances in Geosciences 45, 139-145, 2018
112018
Stochastic investigation of the Hurst-Kolmogorov behaviour in arts
GF Sargentis, P Dimitriadis, T Iliopoulou, R Ioannidis, D Koutsoyiannis
European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research …, 2018
102018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20