Παρακολούθηση
Dietrich RT Zahn
Dietrich RT Zahn
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physik.tu-chemnitz.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Photoluminescence emission and Raman response of monolayer MoS2, MoSe2, and WSe2
P Tonndorf, R Schmidt, P Böttger, X Zhang, J Börner, A Liebig, M Albrecht, ...
Optics express 21 (4), 4908-4916, 2013
15902013
Enhancement of the thermoelectric properties of PEDOT: PSS thin films by post-treatment
J Luo, D Billep, T Waechtler, T Otto, M Toader, O Gordan, E Sheremet, ...
Journal of Materials Chemistry A 1 (26), 7576-7583, 2013
3512013
The transport gap of organic semiconductors studied using the combination of direct and inverse photoemission
DRT Zahn, GN Gavrila, M Gorgoi
Chemical Physics 325 (1), 99-112, 2006
2872006
Electronic and vibrational spectroscopies applied to organic/inorganic interfaces
DRT Zahn, GN Gavrila, G Salvan
Chemical reviews 107 (4), 1161-1232, 2007
2052007
Resonant Raman spectroscopy of 3, 4, 9, 10-perylene-tetracarboxylic-dianhydride epitaxial films
R Scholz, AY Kobitski, TU Kampen, M Schreiber, DRT Zahn, G Jungnickel, ...
Physical Review B 61 (20), 13659, 2000
1832000
A fine size selection of brightly luminescent water-soluble Ag–In–S and Ag–In–S/ZnS quantum dots
A Raevskaya, V Lesnyak, D Haubold, V Dzhagan, O Stroyuk, N Gaponik, ...
The Journal of Physical Chemistry C 121 (16), 9032-9042, 2017
1762017
Barrier height engineering of Ag/GaAs (100) Schottky contacts by a thin organic interlayer
TU Kampen, S Park, DRT Zahn
Applied surface science 190 (1-4), 461-466, 2002
1552002
Macroheterocyclic compounds a key building block in new functional materials and molecular devices
OI Koifman, TA Ageeva, IP Beletskaya, AD Averin, AA Yakushev, ...
Макрогетероциклы 13 (4), 311-467, 2020
1382020
Raman spectroscopy investigation of size effects in cubic boron nitride
T Werninghaus, J Hahn, F Richter, DRT Zahn
Applied physics letters 70 (8), 958-960, 1997
1331997
Self-trapped exciton recombination in silicon nanocrystals
AY Kobitski, KS Zhuravlev, HP Wagner, DRT Zahn
Physical Review B 63 (11), 115423, 2001
1282001
Copper-surface-mediated synthesis of acetylenic carbon-rich nanofibers for active metal-free photocathodes
T Zhang, Y Hou, V Dzhagan, Z Liao, G Chai, M Löffler, D Olianas, A Milani, ...
Nature communications 9 (1), 1140, 2018
1252018
Investigation of second-and third-harmonic generation in few-layer gallium selenide by multiphoton microscopy
L Karvonen, A Säynätjoki, S Mehravar, RD Rodriguez, S Hartmann, ...
Scientific reports 5 (1), 10334, 2015
1252015
Resonant Raman scattering study of CdSe nanocrystals passivated with CdS and ZnS
VM Dzhagan, MY Valakh, AE Raevskaya, AL Stroyuk, SY Kuchmiy, ...
Nanotechnology 18 (28), 285701, 2007
1252007
Optical and magneto-optical study of nickel and cobalt ferrite epitaxial thin films and submicron structures
C Himcinschi, I Vrejoiu, G Salvan, M Fronk, A Talkenberger, DRT Zahn, ...
Journal of Applied Physics 113 (8), 2013
1122013
Size effects on Raman spectra of small CdSe nanoparticles in polymer films
VM Dzhagan, MY Valakh, AE Raevskaya, AL Stroyuk, SY Kuchmiy, ...
Nanotechnology 19 (30), 305707, 2008
1082008
Highly Localized Strain in a MoS2/Au Heterostructure Revealed by Tip-Enhanced Raman Spectroscopy
M Rahaman, RD Rodriguez, G Plechinger, S Moras, C Schüller, T Korn, ...
Nano letters 17 (10), 6027-6033, 2017
1032017
Origin and dynamics of highly efficient broadband photoluminescence of aqueous glutathione-capped size-selected Ag–In–S quantum dots
O Stroyuk, A Raevskaya, F Spranger, O Selyshchev, V Dzhagan, ...
The Journal of Physical Chemistry C 122 (25), 13648-13658, 2018
1022018
Cubic boron nitride films by dc and rf magnetron sputtering: Layer characterization and process diagnostics
J Hahn, M Friedrich, R Pintaske, M Schaller, N Kahl, DRT Zahn, F Richter
Diamond and related materials 5 (10), 1103-1112, 1996
1011996
Plasmonic heating plays a dominant role in the plasmon-induced photocatalytic reduction of 4-nitrobenzenethiol
AA Golubev, BN Khlebtsov, RD Rodriguez, Y Chen, DRT Zahn
The Journal of Physical Chemistry C 122 (10), 5657-5663, 2018
952018
Analysis of molecular‐beam epitaxial growth of InAs on GaAs (100) by reflection anisotropy spectroscopy
SM Scholz, AB Müller, W Richter, DRT Zahn, DI Westwood, DA Woolf, ...
Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer …, 1992
911992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20