Παρακολούθηση
Arun Subbiah
Arun Subbiah
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An approach for fault tolerant and secure data storage in collaborative work environments
A Subbiah, DM Blough
Proceedings of the 2005 ACM workshop on Storage security and survivability …, 2005
862005
Distributed diagnosis in dynamic fault environments
A Subbiah, DM Blough
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 15 (5), 453-467, 2004
822004
Agile store: Experience with quorum-based data replication techniques for adaptive Byzantine fault tolerance
L Kong, DJ Manohar, A Subbiah, M Sun, M Ahamad, DM Blough
24th IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS'05), 143-154, 2005
172005
A reconfigurable byzantine quorum approach for the agile store
L Kong, A Subbiah, M Ahamad, DM Blough
22nd International Symposium on Reliable Distributed Systems, 2003 …, 2003
132003
Using byzantine quorum systems to manage confidential data
A Subbiah, M Ahamad, DM Blough
Georgia Institute of Technology, 2004
52004
A new approach for fault tolerant and secure distributed storage
A Subbiah
DSN 6, 157-159, 2006
42006
Efficient proactive security for sensitive data storage
A Subbiah
Georgia Institute of Technology, 2007
12007
Design and evaluation of a distributed diagnosis algorithm for arbitrary network topologies in dynamic fault environments
A Subbiah
Georgia Institute of Technology, 2001
12001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8