Παρακολούθηση
Stephen T. Hedetniemi
Stephen T. Hedetniemi
Professor Emeritus, School of Computing, Clemson University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα clemson.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fundamentals of domination in graphs
TW Haynes, S Hedetniemi, P Slater
CRC press, 1998
6147*1998
Domination in Graphs: Advanced Topics, volume 209 of Monographs and Textbooks in Pure and Applied Mathematics
TW Haynes, ST Hedetniemi, PJ Slater
Marcel Dekker Inc., New York, 1998
2722*1998
A survey of gossiping and broadcasting in communication networks
SM Hedetniemi, ST Hedetniemi, AL Liestman
Networks 18 (4), 319-349, 1988
17781988
Towards a theory of domination in graphs
EJ Cockayne, ST Hedetniemi
Networks 7 (3), 247-261, 1977
10631977
Total domination in graphs
EJ Cockayne, RM Dawes, ST Hedetniemi
Networks 10 (3), 211-219, 1980
9831980
Roman domination in graphs
EJ Cockayne, PA Dreyer, SM Hedetniemi, ST Hedetniemi
Discrete Math. 278 (1-3), 11-22, 2004
7332004
Domination in graphs applied to electric power networks
TW Haynes, SM Hedetniemi, ST Hedetniemi, MA Henning
SIAM journal on discrete mathematics 15 (4), 519-529, 2002
4242002
Bibliography on domination in graphs and some basic definitions of domination parameters
ST Hedetniemi, RC Laskar
Topics in Domination, Discrete Math. 86, 257-277, 1990
2981990
Alliances in graphs
P Kristiansen, SM Hedetniemi, ST Hedetniemi
Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing 48, 157-178, 2004
282*2004
Information dissemination in trees
PJ Slater, EJ Cockayne, ST Hedetniemi
SIAM Journal on Computing 10 (4), 692-701, 1981
2801981
A linear algorithm for the domination number of a tree
E Cockayne, S Goodman, S Hedetniemi
Information Processing Letters 4 (2), 41-44, 1975
2681975
Signed domination in graphs
JE Dunbar, ST Hedetniemi, MA Henning, PJ Slater
Graph theory, combinatorics, and applications 1, 311-322, 1995
2591995
Homomorphisms of Graphs and Automata
ST Hedetniemi
MICHIGAN UNIV ANN ARBOR COMMUNICATION SCIENCES PROGRAM, 1966
2371966
Defending the Roman Empire—A new strategy
MA Henning, ST Hedetniemi
Discrete Mathematics 266 (1-3), 239-251, 2003
2362003
Properties of hereditary hypergraphs and middle graphs
EJ Cockayne, ST Hedetniemi, DJ Miller
Canadian Mathematical Bulletin 21 (4), 461-468, 1978
2311978
Graphs with forbidden subgraphs
G Chartrand, D Geller, S Hedetniemi
Journal of Combinatorial Theory, Series B 10 (1), 12-41, 1971
2171971
Restrained domination in graphs
GS Domke, JH Hattingh, ST Hedetniemi, RC Laskar, LR Markus
Discrete Mathematics 203 (1-3), 61-69, 1999
2131999
Introduction to the Design and Analysis of Algorithms
SE Goodman, ST Hedetniemi
McGraw-Hill Computer Science Series, 1977
2101977
Double roman domination
RA Beeler, TW Haynes, ST Hedetniemi
Discrete Applied Mathematics 211, 23-29, 2016
2082016
An interpolation theorem for graphical homomorphisms
F Harary, S Hedetniemi, G Prins
Portugal. Math 26, 453-462, 1967
1741967
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20