Παρακολούθηση
Tomoharu Iwata
Tomoharu Iwata
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hco.ntt.co.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Travel route recommendation using geotags in photo sharing sites
T Kurashima, T Iwata, G Irie, K Fujimura
Proceedings of the 19th ACM international conference on Information and …, 2010
4082010
Topic tracking model for analyzing consumer purchase behavior
T Iwata, S Watanabe, T Yamada, N Ueda
Twenty-First international joint conference on artificial intelligence, 2009
1982009
Geo topic model: joint modeling of user's activity area and interests for location recommendation
T Kurashima, T Iwata, T Hoshide, N Takaya, K Fujimura
Proceedings of the sixth ACM international conference on Web search and data …, 2013
1802013
Discovering latent influence in online social activities via shared cascade poisson processes
T Iwata, A Shah, Z Ghahramani
Proceedings of the 19th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2013
1572013
Online multiscale dynamic topic models
T Iwata, T Yamada, Y Sakurai, N Ueda
Proceedings of the 16th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2010
1502010
Fast mining and forecasting of complex time-stamped events
Y Matsubara, Y Sakurai, C Faloutsos, T Iwata, M Yoshikawa
Proceedings of the 18th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2012
1362012
Travel route recommendation using geotagged photos
T Kurashima, T Iwata, G Irie, K Fujimura
Knowledge and information systems 37 (1), 37-60, 2013
1302013
Fashion coordinates recommender system using photographs from fashion magazines
T Iwata, S Watanabe, H Sawada
Twenty-Second International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2011
1182011
Probabilistic latent semantic visualization: topic model for visualizing documents
T Iwata, T Yamada, N Ueda
Proceedings of the 14th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2008
1182008
Parametric embedding for class visualization
T Iwata, K Saito, N Ueda, S Stromsten, T Griffiths, J Tenenbaum
Advances in neural information processing systems 17, 2004
1022004
Dynamic infinite relational model for time-varying relational data analysis
K Ishiguro, T Iwata, N Ueda, J Tenenbaum
Advances in Neural Information Processing Systems 23, 2010
942010
Strength of social influence in trust networks in product review sites
C Au Yeung, T Iwata
Proceedings of the fourth ACM international conference on Web search and …, 2011
902011
Transfer learning for multiple-domain sentiment analysis—identifying domain dependent/independent word polarity
Y Yoshida, T Hirao, T Iwata, M Nagata, Y Matsumoto
Twenty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2011
872011
Automatic generation system of multiple-choice cloze questions and its evaluation
T Goto, T Kojiri, T Watanabe, T Iwata, T Yamada
Knowledge Management & E-Learning: An International Journal 2 (3), 210-224, 2010
842010
トピックモデル
岩田具治
講談社, 2015
702015
Creating stories: Social curation of Twitter messages
K Duh, T Hirao, A Kimura, K Ishiguro, T Iwata, CMA Yeung
Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media 6 …, 2012
652012
Modeling social annotation data with content relevance using a topic model
T Iwata, T Yamada, N Ueda
Advances in Neural Information Processing Systems 22, 2009
622009
Semi-Supervised End-to-End Speech Recognition.
S Karita, S Watanabe, T Iwata, A Ogawa, M Delcroix
Interspeech, 2-6, 2018
612018
Clustering-based anomaly detection in multi-view data
A Marcos Alvarez, M Yamada, A Kimura, T Iwata
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Information …, 2013
592013
Few-shot learning of neural networks from scratch by pseudo example optimization
A Kimura, Z Ghahramani, K Takeuchi, T Iwata, N Ueda
arXiv preprint arXiv:1802.03039, 2018
532018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20