Παρακολούθηση
daniele fausti
daniele fausti
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα elettra.eu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Light-Induced Superconductivity in a Stripe-Ordered Cuprate
D Fausti, RI Tobey, N Dean, S Kaiser, A Dienst, MC Hoffmann, S Pyon, ...
science 331 (6014), 189, 2011
12042011
Ultrafast optical spectroscopy of strongly correlated materials and high-temperature superconductors: a non-equilibrium approach
C Giannetti, M Capone, D Fausti, M Fabrizio, F Parmigiani, D Mihailovic
Advances in Physics 65 (2), 58-238, 2016
4392016
Two-colour pump–probe experiments with a twin-pulse-seed extreme ultraviolet free-electron laser
E Allaria, F Bencivenga, R Borghes, F Capotondi, D Castronovo, ...
Nature communications 4 (1), 2476, 2013
2032013
Raman scattering from phonons and magnons in RFe 3 (BO 3) 4
D Fausti, AA Nugroho, PHM van Loosdrecht, SA Klimin, MN Popova, ...
Physical Review B 74 (2), 024403, 2006
1812006
Evidence for differentiation in the iron-helicoidal chain in GdFe3 (BO3) 4
SA Klimin, D Fausti, A Meetsma, LN Bezmaternykh, PHM Loosdrecht, ...
Acta Crystallographica Section B: Structural Science 61 (5), 481-485, 2005
1712005
Speed limit of the insulator–metal transition in magnetite
S De Jong, R Kukreja, C Trabant, N Pontius, CF Chang, T Kachel, M Beye, ...
Nature materials 12 (10), 882-886, 2013
1552013
Bi-directional ultrafast electric-field gating of interlayer charge transport in a cuprate superconductor
A Dienst, MC Hoffmann, D Fausti, JC Petersen, S Pyon, T Takayama, ...
Nature Photonics 5 (8), 485-488, 2011
1252011
Optical excitation of Josephson plasma solitons in a cuprate superconductor
A Dienst, E Casandruc, D Fausti, L Zhang, M Eckstein, M Hoffmann, ...
Nature materials 12 (6), 535-541, 2013
1152013
Phonon and crystal field excitations in geometrically frustrated rare earth titanates
TTA Lummen, IP Handayani, MC Donker, D Fausti, G Dhalenne, P Berthet, ...
Physical review B 77 (21), 214310, 2008
1132008
Cascade of phase transitions in GdFe 3 (BO 3) 4
RZ Levitin, EA Popova, RM Chtsherbov, AN Vasiliev, MN Popova, ...
JETP letters 79 (9), 423-426, 2004
1102004
Witnessing the formation and relaxation of dressed quasi-particles in a strongly correlated electron system
F Novelli, G De Filippis, V Cataudella, M Esposito, I Vergara, F Cilento, ...
Nature communications 5 (1), 5112, 2014
802014
Polaronic Conductivity in the Photoinduced Phase of 1T-TaS_ {2}
N Dean, JC Petersen, D Fausti, RI Tobey, S Kaiser, LV Gasparov, ...
Physical Review Letters 106 (1), 16401, 2011
792011
Cross-linking of multiwalled carbon nanotubes with polymeric amines
Y Zhang, AA Broekhuis, MCA Stuart, T Fernandez Landaluce, D Fausti, ...
Macromolecules 41 (16), 6141-6146, 2008
772008
Magnetodielectric and magnetoelastic coupling in TbFe 3 (BO 3) 4
U Adem, L Wang, D Fausti, W Schottenhamel, PHM van Loosdrecht, ...
Physical Review B 82 (6), 064406, 2010
752010
Experimental evidence of above-threshold photoemission in solids
F Banfi, C Giannetti, G Ferrini, G Galimberti, S Pagliara, D Fausti, ...
Physical review letters 94 (3), 037601, 2005
692005
Polariton transitions in femtosecond transient absorption studies of ultrastrong light–molecule coupling
CA DelPo, B Kudisch, KH Park, SUZ Khan, F Fassioli, D Fausti, BP Rand, ...
The journal of physical chemistry letters 11 (7), 2667-2674, 2020
682020
Mixed regime of light-matter interaction revealed by phase sensitive measurements of the dynamical Franz-Keldysh effect
F Novelli, D Fausti, F Giusti, F Parmigiani, M Hoffmann
Scientific reports 3 (1), 1227, 2013
622013
Ultrafast optical spectroscopy of the lowest energy excitations in the Mott insulator compound YVO: Evidence for Hubbard-type excitons
F Novelli, D Fausti, J Reul, F Cilento, PHM Van Loosdrecht, AA Nugroho, ...
Physical Review B 86 (16), 165135, 2012
562012
Multi-colour pulses from seeded free-electron-lasers: towards the development of non-linear core-level coherent spectroscopies
F Bencivenga, F Capotondi, F Casolari, F Dallari, MB Danailov, ...
Faraday discussions 171, 487-503, 2014
362014
Symmetry disquisition on the Ti O X phase diagram (X= Br, Cl)
D Fausti, TTA Lummen, C Angelescu, R Macovez, J Luzon, R Broer, ...
Physical Review B 75 (24), 245114, 2007
362007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20