Παρακολούθηση
Michel Visonneau
Michel Visonneau
Research Director CNRS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ec-nantes.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Numerical ship hydrodynamics: an assessment of the Gothenburg 2010 workshop
L Larsson, F Stern, M Visonneau
Springer Science & Business Media, 2013
2732013
An interface capturing method for free-surface hydrodynamic flows
P Queutey, M Visonneau
Computers & fluids 36 (9), 1481-1510, 2007
2662007
Numerical methods for RANSE simulations of a self-propelled fish-like body
A Leroyer, M Visonneau
Journal of Fluids and Structures 20 (7), 975-991, 2005
1512005
On the role played by turbulence closures in hull shape optimization at model and full scale
R Duvigneau, M Visonneau, GB Deng
Journal of marine science and technology 8 (1), 11-25, 2003
1412003
Free-surface viscous flow solution methods for ship hydrodynamics
J Wackers, B Koren, HC Raven, A Van der Ploeg, AR Starke, GB Deng, ...
Archives of Computational Methods in Engineering 18 (1), 1-41, 2011
1292011
CFD in ship hydrodynamics—results of the Gothenburg 2010 workshop
L Larsson, F Stern, M Visonneau
MARINE 2011, IV International Conference on Computational Methods in Marine …, 2013
1122013
Gothenburg 2010, a workshop on numerical ship hydrodynamics
L Larsson, F Stern, M Visonneau
Chalmers University of Technology, 2010
1102010
Optimization of a synthetic jet actuator for aerodynamic stall control
R Duvigneau, M Visonneau
Computers & fluids 35 (6), 624-638, 2006
972006
Incompressible flow calculations with a consistent physical interpolation finite volume approach
GB Deng, J Piquet, P Queutey, M Visonneau
Computers & fluids 23 (8), 1029-1047, 1994
871994
Assessment of hybrid RANS-LES formulations for flow simulation around the Ahmed body
E Guilmineau, GB Deng, A Leroyer, P Queutey, M Visonneau, J Wackers
Computers & Fluids 176, 302-319, 2018
842018
Comparison of explicit algebraic stress models and second-order turbulence closures for steady flows around ships
GB Deng, M Visonneau
7th Symposium on Numerical Ship Hydrodynamics 10 (1.534), 5953, 1999
841999
Simulation and optimization of stall control for an airfoil with a synthetic jet
R Duvigneau, M Visonneau
Aerospace Science and Technology 10 (4), 279-287, 2006
732006
Adaptive grid refinement for hydrodynamic flows
J Wackers, G Deng, A Leroyer, P Queutey, M Visonneau
Computers & Fluids 55, 85-100, 2012
712012
Fast dynamics of an eel-like robot—comparisons with Navier–Stokes simulations
F Boyer, M Porez, A Leroyer, M Visonneau
IEEE Transactions on Robotics 24 (6), 1274-1288, 2008
662008
A new fully coupled solution of the Navier‐Stokes equations
GB Deng, J Piquet, P Queutey, M Visonneau
International journal for numerical methods in fluids 19 (7), 605-639, 1994
651994
Cross wind effects on a simplified car model by a DES approach
E Guilmineau, O Chikhaoui, GB Deng, M Visonneau
Computers & Fluids 78, 29-40, 2013
632013
Combined refinement criteria for anisotropic grid refinement in free-surface flow simulation
J Wackers, G Deng, E Guilmineau, A Leroyer, P Queutey, M Visonneau
Computers & Fluids 92, 209-222, 2014
612014
Investigation of water depth and basin wall effects on KVLCC2 in manoeuvring motion using viscous-flow calculations
SL Toxopeus, CD Simonsen, E Guilmineau, M Visonneau, T Xing, F Stern
Journal of Marine Science and Technology 18 (4), 471-496, 2013
552013
Hybrid genetic algorithms and artificial neural networks for complex design optimization in CFD
R Duvigneau, M Visonneau
International journal for numerical methods in fluids 44 (11), 1257-1278, 2004
552004
H-adaptive Navier–Stokes simulations of free-surface flows around moving bodies
A Hay, A Leroyer, M Visonneau
Journal of marine science and technology 11 (1), 1-18, 2006
472006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20