Παρακολούθηση
Darius H Torchinsky
Darius H Torchinsky
Associate Professor of Physics, Temple University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα temple.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fluctuating charge-density waves in a cuprate superconductor
DH Torchinsky, F Mahmood, AT Bollinger, I Božović, N Gedik
Nature materials 12 (5), 387-391, 2013
2132013
Evidence of an odd-parity hidden order in a spin–orbit coupled correlated iridate
L Zhao, DH Torchinsky, H Chu, V Ivanov, R Lifshitz, R Flint, T Qi, G Cao, ...
Nature Physics 12 (1), 32-36, 2016
1922016
Helicity-dependent photocurrents in the chiral Weyl semimetal RhSi
D Rees, K Manna, B Lu, T Morimoto, H Borrmann, C Felser, JE Moore, ...
Science advances 6 (29), eaba0509, 2020
1672020
Nonlinear optical probe of tunable surface electrons on a topological insulator
D Hsieh, JW McIver, DH Torchinsky, DR Gardner, YS Lee, N Gedik
Physical review letters 106 (5), 057401, 2011
1622011
Observation of a metal-to-insulator transition with both Mott-Hubbard and Slater characteristics in Sr 2 IrO 4 from time-resolved photocarrier dynamics
D Hsieh, F Mahmood, DH Torchinsky, G Cao, N Gedik
Physical Review B 86 (3), 035128, 2012
1322012
Theoretical and experimental study of second harmonic generation from the surface of the topological insulator BiSe
JW McIver, D Hsieh, SG Drapcho, DH Torchinsky, DR Gardner, YS Lee, ...
Physical Review B 86 (3), 035327, 2012
1122012
Resonance-enhanced optical nonlinearity in the Weyl semimetal TaAs
S Patankar, L Wu, B Lu, M Rai, JD Tran, T Morimoto, DE Parker, ...
Physical Review B 98 (16), 165113, 2018
1062018
Structural Distortion-Induced Magnetoelastic Locking in Revealed through Nonlinear Optical Harmonic Generation
DH Torchinsky, H Chu, L Zhao, NB Perkins, Y Sizyuk, T Qi, G Cao, ...
Physical review letters 114 (9), 096404, 2015
922015
Band-dependent quasiparticle dynamics in single crystals of the Ba 0.6 K 0.4 Fe 2 As 2 superconductor revealed by pump-probe spectroscopy
DH Torchinsky, GF Chen, JL Luo, NL Wang, N Gedik
Physical review letters 105 (2), 027005, 2010
882010
Topology and symmetry of quantum materials via nonlinear optical responses
J Orenstein, JE Moore, T Morimoto, DH Torchinsky, JW Harter, D Hsieh
Annual Review of Condensed Matter Physics 12, 247-272, 2021
822021
Experimental investigation of nanofluid shear and longitudinal viscosities
AJ Schmidt, M Chiesa, DH Torchinsky, JA Johnson, A Boustani, ...
Applied Physics Letters 92 (24), 2008
732008
Mechanical spectra of glass-forming liquids. II. Gigahertz-frequency longitudinal and shear acoustic dynamics in glycerol and DC704 studied by time-domain Brillouin scattering
C Klieber, T Hecksher, T Pezeril, DH Torchinsky, JC Dyre, KA Nelson
The Journal of chemical physics 138 (12), 2013
692013
Weyl-mediated helical magnetism in NdAlSi
J Gaudet, HY Yang, S Baidya, B Lu, G Xu, Y Zhao, JA Rodriguez-Rivera, ...
Nature materials 20 (12), 1650-1656, 2021
672021
Noncollinear ferromagnetic Weyl semimetal with anisotropic anomalous Hall effect
HY Yang, B Singh, J Gaudet, B Lu, CY Huang, WC Chiu, SM Huang, ...
Physical Review B 103 (11), 115143, 2021
632021
A direct test of the correlation between elastic parameters and fragility of ten glass formers and their relationship to elastic models of the glass transition
DH Torchinsky, JA Johnson, KA Nelson
The Journal of chemical physics 130 (6), 2009
562009
Transient grating measurement of surface acoustic waves in thin metal films with extreme ultraviolet radiation
RI Tobey, ME Siemens, MM Murnane, HC Kapteyn, DH Torchinsky, ...
Applied physics letters 89 (9), 2006
562006
Second-order elastic constants of pentaerythritol tetranitrate and cyclotrimethylene trinitramine using impulsive stimulated thermal scattering
B Sun, JM Winey, N Hemmi, ZA Dreger, KA Zimmerman, YM Gupta, ...
Journal of Applied Physics 104 (7), 2008
552008
Transition from intrinsic to extrinsic anomalous Hall effect in the ferromagnetic Weyl semimetal PrAlGe1− xSix
HY Yang, B Singh, B Lu, CY Huang, F Bahrami, WC Chiu, D Graf, ...
Apl Materials 8 (1), 2020
542020
Nonequilibrium quasiparticle relaxation dynamics in single crystals of hole- and electron-doped BaFeAs
DH Torchinsky, JW McIver, D Hsieh, GF Chen, JL Luo, NL Wang, N Gedik
Physical Review B 84 (10), 104518, 2011
462011
Nonequilibrium quasiparticle relaxation dynamics in single crystals of hole-and electron-doped BaFe 2 As 2
DH Torchinsky, JW McIver, D Hsieh, GF Chen, JL Luo, NL Wang, N Gedik
Physical Review B 84 (10), 104518, 2011
462011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20