Παρακολούθηση
Dacheng Tao
Dacheng Tao
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sydney.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The visual object tracking vot2015 challenge results
M Kristan, J Matas, A Leonardis, M Felsberg, L Cehovin, G Fernandez, ...
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision …, 2015
18982015
Dehazenet: An end-to-end system for single image haze removal
B Cai, X Xu, K Jia, C Qing, D Tao
IEEE Transactions on Image Processing 25 (11), 5187-5198, 2016
17232016
General tensor discriminant analysis and gabor features for gait recognition
D Tao, X Li, X Wu, SJ Maybank
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 29 (10), 1700 …, 2007
13012007
Deep ordinal regression network for monocular depth estimation
H Fu, M Gong, C Wang, K Batmanghelich, D Tao
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
11022018
A survey on multi-view learning
C Xu, D Tao, C Xu
arXiv preprint arXiv:1304.5634, 2013
10992013
Ntire 2017 challenge on single image super-resolution: Methods and results
R Timofte, E Agustsson, L Van Gool, MH Yang, L Zhang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
10352017
Asymmetric bagging and random subspace for support vector machines-based relevance feedback in image retrieval
D Tao, X Tang, X Li, X Wu
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 28 (7), 1088-1099, 2006
10342006
Identifying the best machine learning algorithms for brain tumor segmentation, progression assessment, and overall survival prediction in the BRATS challenge
S Bakas, M Reyes, A Jakab, S Bauer, M Rempfler, A Crimi, RT Shinohara, ...
arXiv preprint arXiv:1811.02629, 2018
10102018
A survey of graph edit distance
X Gao, B Xiao, D Tao, X Li
Pattern Analysis and applications 13 (1), 113-129, 2010
7792010
Benchmarking single-image dehazing and beyond
B Li, W Ren, D Fu, D Tao, D Feng, W Zeng, Z Wang
IEEE Transactions on Image Processing 28 (1), 492-505, 2018
7242018
Godec: Randomized low-rank & sparse matrix decomposition in noisy case
T Zhou, D Tao
Proceedings of the 28th International Conference on Machine Learning, ICML 2011, 2011
7042011
Multi-store tracker (muster): A cognitive psychology inspired approach to object tracking
Z Hong, Z Chen, C Wang, X Mei, D Prokhorov, D Tao
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
6982015
Classification with noisy labels by importance reweighting
T Liu, D Tao
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 38 (3), 447-461, 2015
6452015
Beyond streams and graphs: dynamic tensor analysis
J Sun, D Tao, C Faloutsos
Proceedings of the 12th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2006
6022006
Geometric mean for subspace selection
D Tao, X Li, X Wu, SJ Maybank
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 31 (2), 260-274, 2008
5972008
Superpixel classification based optic disc and optic cup segmentation for glaucoma screening
J Cheng, J Liu, Y Xu, F Yin, DWK Wong, NM Tan, D Tao, CY Cheng, ...
IEEE transactions on medical imaging 32 (6), 1019-1032, 2013
5832013
Single image super-resolution with non-local means and steering kernel regression
K Zhang, X Gao, D Tao, X Li
IEEE Transactions on Image Processing 21 (11), 4544-4556, 2012
5512012
3-D object retrieval and recognition with hypergraph analysis
Y Gao, M Wang, D Tao, R Ji, Q Dai
IEEE Transactions on Image Processing 21 (9), 4290-4303, 2012
5512012
Supervised tensor learning
D Tao, X Li, W Hu, S Maybank, X Wu
Fifth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM'05), 8 pp., 2005
4952005
Multi-modal factorized bilinear pooling with co-attention learning for visual question answering
Z Yu, J Yu, J Fan, D Tao
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1821-1830, 2017
4862017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20