Παρακολούθηση
Vasilica LATES Badets
Vasilica LATES Badets
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unistra.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Label-free impedimetric immunosensor for sensitive detection of ochratoxin A
AE Radi, X Munoz-Berbel, V Lates, JL Marty
Biosensors and Bioelectronics 24 (7), 1888-1892, 2009
1772009
Aptamer-DNAzyme hairpins for biosensing of Ochratoxin A
C Yang, V Lates, B Prieto-Simón, JL Marty, X Yang
Biosensors and Bioelectronics 32 (1), 208-212, 2012
1582012
Formation of reactive nitrogen species including peroxynitrite in physiological buffer exposed to cold atmospheric plasma
F Girard, V Badets, S Blanc, K Gazeli, L Marlin, L Authier, P Svarnas, ...
Rsc Advances 6 (82), 78457-78467, 2016
1372016
Rapid high-throughput analysis of ochratoxin A by the self-assembly of DNAzyme–aptamer conjugates in wine
C Yang, V Lates, B Prieto-Simon, JL Marty, X Yang
Talanta 116, 520-526, 2013
632013
Correlations between gaseous and liquid phase chemistries induced by cold atmospheric plasmas in a physiological buffer
F Girard, M Peret, N Dumont, V Badets, S Blanc, K Gazeli, C Noël, ...
Physical Chemistry Chemical Physics 20 (14), 9198-9210, 2018
622018
An electrochemical study of carbon dioxide electroreduction on gold-based nanoparticle catalysts
V Lates, A Falch, A Jordaan, R Peach, RJ Kriek
Electrochimica Acta 128, 75-84, 2014
522014
Mediatorless Hydrogen Peroxide Biosensor Based on Horseradish Peroxidase Immobilized on 4‐Carboxyphenyl Film Electrografted on Gold Electrode
AE Radi, V Lates, JL Marty
Electroanalysis: An International Journal Devoted to Fundamental and …, 2008
372008
Combinatorial Plasma Sputtering of PtxPdy Thin Film Electrocatalysts for Aqueous SO2 Electro-oxidation
A Falch, V Lates, RJ Kriek
Electrocatalysis 6, 322-330, 2015
272015
Operando μ-Raman study of the actual water content of perfluorosulfonic acid membranes in the fuel cell
Z Peng, V Badets, P Huguet, A Morin, P Schott, TBH Tran, M Porozhnyy, ...
Journal of Power Sources 356, 200-211, 2017
262017
SO2-an indirect source of energy
RJ Kriek, JP Van Ravenswaay, M Potgieter, A Calitz, V Lates, ...
Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy 113 (8 …, 2013
252013
Comparative investigation of NADH electrooxidation at graphite electrodes modified with two new phenothiazine derivatives
V Lates, D Gligor, LM Muresan, IC Popescu
Journal of electroanalytical chemistry 661 (1), 192-197, 2011
252011
The Effect of Rapid Thermal Annealing on Sputtered Pt and Pt3Pd2 Thin Film Electrocatalysts for Aqueous SO2 Electro-Oxidation
A Falch, VA Lates, HS Kotzé, RJ Kriek
Electrocatalysis 7, 33-41, 2016
212016
Stable isoporphyrin copolymer: Electrochemical mechanism and behavior and photovoltaic properties
M Boudiaf, Y Liang, R Lamare, J Weiss, H Ibrahim, M Goldmann, ...
Electrochimica Acta 309, 432-449, 2019
172019
Reactive oxygen species generated by cold atmospheric plasmas in aqueous solution: successful electrochemical monitoring in situ under a high voltage system
F Girard-Sahun, V Badets, P Lefrançois, N Sojic, F Clement, S Arbault
Analytical chemistry 91 (13), 8002-8007, 2019
162019
Displacement immunoassay for the detection of ochratoxin A using ochratoxin B modified glass beads
V Lates, C Yang, IC Popescu, JL Marty
Analytical and bioanalytical chemistry 402, 2861-2870, 2012
162012
Electrochemical behavior of a new s-triazine-based dendrimer
V Lates, D Gligor, M Darabantu, LM Muresan
Journal of applied electrochemistry 37, 631-636, 2007
162007
Deciphering the platinized surface reactivity to improve the detection of hydrogen peroxide in bioanalyses
V Badets, J Pandard, N Sojic, S Arbault
ChemElectroChem 3 (12), 2288-2296, 2016
122016
Selectivity and efficiency of nitrite electroreduction catalyzed by a series of Keggin polyoxometalates
Y Zhou, F Bihl, A Bonnefont, C Boudon, L Ruhlmann, V Badets
Journal of Catalysis 405, 212-223, 2022
112022
Combined local anodization of titanium and scanning photoelectrochemical mapping of TiO2 spot arrays
V Badets, G Loget, P Garrigue, N Sojic, D Zigah
Electrochimica Acta 222, 84-91, 2016
112016
Original dual microelectrode: writing and reading a local click reaction with scanning electrochemical microscopy
V Badets, D Duclos, D Quinton, O Fontaine, D Zigah
Electrochimica Acta 201, 274-278, 2016
112016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20